inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 19 -

108 svaz ek 10~16 kart* 13)

111* ¡.Bll CS

169 D o b r o 1 & h (BobriluEigk) 14

Z urbáře* 16* stbl* ném*

11© Neuzelle — klášter 15

1/ Urbář, 1mZf aěsu
2/ Urbář, lé.stol.něni.

kart»

.11-11

ni

0 j v í n - klášter
Urbář, 1553, něm.