Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hoffmannová-Koppová Anna

Vyhledávání:
Anna Hoffmannová-Koppová
(1831-1880)

Narodila se 17. června 1831 v Těchobuzi u Pacova, zemřela roku 1880.
Anna Hoffmannová pocházela z prvního manželství Karla Hoffmanna (1803 - 1865), majitele Tučap. Její matka Julie, rozená Puteani (1810 - 1837), byla po matce vnučkou rakouského polního maršálka z napoleonských válek Karla Macka, svobodného pána z Leiberichu (1752 - 1828). Spolu se svým starším bratrem Bernardem (1829 - 1849) vyrůstala malá Anna Hoffmannová v Těchobuzi u svých prarodičů, majitelů těchobuzského panství, Josefa Hoffmanna a jeho ženy Anny, rozené Janotíkové z Adlersteinu. U manželů Hoffmannových ve vlídném prostředí tiché podhorské obce, kterou nazýval Údolím míru, žil po svém sesazení z učitelského úřadu na pražské univerzitě od roku 1823 až do smrti své hostitelky a přítelkyně Anny Hoffmannové roku 1842 Bernard Bolzano. Bolzano oddával rodiče malé Anny, ji a její sourozence křtil, ji a jejího bratra Bernarda vychovával. Časté zmínky v jeho korespondenci s jeho žáky a přáteli svědčí o láskyplném vztahu Bolzana a jeho nejbližších přátel, zejména Františka Příhonského a Františka Schneidra, kteří bývali v Těchobuzi hosty, k oběma dětem. Bernard Hoffmann zemřel v roce 1849 a Anna Hoffmannová se později provdala za majitele huti ve Slavětíně Františka Koppa. Z tohoto manželství pocházela Marie Koppová (1861 - 1936), která se provdala za notáře Gustava Kreimla v Pacově.
V rodině Hoffmannově byly některé Bolzanovy rukopisy a památky na Bolzana a jeho nejbližší přátele. V majetku rodiny zůstaly dopisy, které psal Bolzano těchobuzské paní Anně Hoffmannové a také rukopis Bolzanova životopisu, napsaného Josefem Hoffmannem. Všechny tyto památky se rozptýlily a jsou dnes nezvěstné. V rodinném majetku se uchovaly jen zbytky rodinné korespondence a portréty Bernarda Bolzana, Josefa Hoffmanna a maršálka Macka a jeho choti. Z podnětu Olgy Zielecké a Josefa Jana Friče věnovala Marie Kreimlová v dubnu 1929 tyto rodinné památky Národnímu muzeu v Praze. Písemnosti jsou uloženy v literárním archivu ve dvou kartónech, obrazy zůstaly ve sbírkách Národního muzea. Fond zahrnuje období 1757, 1809 – 1873, 1929.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace