Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hofmeister R. R. 1. část

Vyhledávání:
Rudolf Richard Hofmeister
(1868-1934)
1. část

Narodil se 17. května 1868 v Rožmitále pod Třemšínem, zemřel 7. října 1934 tamtéž.
Původním povoláním rukavičkářský dělník, vzděláním (zejména v prehistorii, antropologii a geologii) i literární činností typický samouk. Vycházeje z pečlivého studia příslušných vědeckých disciplin pokoušel se populární, obvykle beletrizující formou přiblížit ve svých pracích nejstarší období života na zemi (Zátoka života, Eopsyché). Ve své románové tvorbě se soustředil zejména na období slovanského pravěku u nás (Pravěk Čech, V kolébce Praslovanstva) a na beletristickou parafrázi biblických motivů (Judith, Pod žezlem Jahvovým, Mojžíš).
Fragment Hofmeisterovy literární pozůstalosti je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 294/49 – 102/73. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1968 (7 archivních kartónů). Jeho rozhodující část tvoří spisovatelova literární korespondence, která byla literárním archivem PNP zakoupena jako celek v roce 1968 (př. č. 70/68). Některé jednotliviny, pojaté nyní do Hofmeisterovy pozůstalosti (hlavně rukopisy Hofmeisterových drobnějších prací), byly literárním archivem PNP získány samostatně již dříve v rámci obvyklé sběrné činnosti archivu. Nejvýraznější část Hofmeisterovy pozůstalosti, korespondence, nepatří obsahově k nejzávažnějším fondům literárního archivu PNP, třebaže v ní je možno nalézt řadu podnětných ohlasů tvůrčí i ediční problematiky konvenční a popularizující literatury dvacátých let našeho století: značná část korespondence se týká právě drobnějších redakčních záležitostí, souvisejících s vydáváním Hofmeisterova díla. Podstatnější pozornost však zaslouží několik v mimořádné úplnosti zachovaných souborů dopisů, zejména dopisy Hofmeisterova objevitele Karla Matěje Čapka Choda, dopisy Jana Konůpka, dopisy s polemikou o českém židovství od Jaroslava Poláka-Rokycany a některé další. Fond zahrnuje období 1906 – 1965. Další část fondu zpracovává inventář K. Bílka č. 281 z roku 1975.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace