Literární archiv Památníku národního písemnictví - Holas Čeněk

Vyhledávání:
Čeněk Holas
(1855-1939)


Narodil se 10. února 1855 v Hostíně u Milevska, zemřel 8. února 1939 v Písku.
Pocházel z rolnické rodiny, vystudoval reálku v Písku a po maturitě roku 1875 a vojenské službě studoval na pražské technice matematiku a fyziku. Již od mládí publikoval pod vlivem Adolfa Heyduka verše (např. v Almanachu české omladiny 1879) a zásluhou dr. Miroslava Tyrše se stal nadšeným sokolem a členem cvičitelského sboru Sokola pražského.
Po studiích v letech 1880 - 1912 působil jako učitel tělocviku na městské střední škole v Praze (po postátnění školy byla přejmenována na reálku) a zároveň se věnoval literární tvorbě a sběru lidových písní a tanců. V této činnosti pokračoval i po odchodu do výslužby s pomocí České akademie věd a umění a Svatoboru. Poslední léta života trávil v Milevsku a v Písku.
Jeho největším vydaným dílem byly šestisvazkové České národní písně a tance, které vyšly v letech 1908 - 1909 u B. Kočího. Další studie publikoval časopisecky a část zůstala v rukopisech (např. práce o vývoji české národní písně a hudby nebo sbírka závadných českých národních písní). Z vlastní umělecké tvorby vydal v roce 1924 sbírku  veršů Žaloby, pokoušel se bez úspěchu i o dramatické práce.
Jeho literární pozůstalost, kterou věnoval roku 1933 literárnímu archivu Národního muzea, tvoří fragment jeho korespondence (mj. je zastoupen Karel Čapek a F. X. Svoboda) a část národopisných studií týkajících se dějin a sběru českých národních písní a tanců, je připojena i autobiografie a rukopis šesti divadelních her.
Literární pozůstalost Čeňka Holase je uložena v jednom archivním kartónu pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 180/33 - 39/59. Zahrnuje období 1885 - 1933.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace