Literární archiv Památníku národního písemnictví - Holý Josef

Vyhledávání:
Josef Holý
(1874-1928)


Josef Holý se narodil 7. 2. 1874 v Košíku u Rožďalovic. Pocházel z chalupnické rodiny (z pěti sourozenců) a již od dětství byl velmi nadaný. V deseti letech odchází na klasické gymnázium do Jičína a poté studuje na FF UK v Praze. V roce 1904 se stal profesorem na dívčí škole Vesna v Brně a později nastoupil na brněnskou Vyšší státní průmyslovou školu, kde působil až do své smrti.
       Za studií v Praze se seznámil s básníkem Viktorem Dykem a celou tehdejší literární špičkou, která však měla k jeho básnickým pokusům mnohé výhrady. Za svého života vydal několik básnických sbírek: Památník, Skokády (1897), Elegie (1903), Adamovské lesy, Panenčiny knížky (1905), Mračna (1908). Rovněž se pokoušel o drama.
       Josef Holý zemřel 6. 2. 1928 v Brně. Jeho pozůstalost je značně torzovitá. Neobsahuje žádnou korespondenci, která by vypovídala o básníkově životě. Rovněž rukopisná součást pozůstalosti je útržkovitá (skládá se pouze z jednotlivých básní a ze dvou dramatických pokusů). Nejcennější částí fondu je strojopisný opis článku Jaromíra Wágnera Kámen zapomenutí, který vyšel k 30. výročí úmrtí Josefa Holého. Dovídáme se z něj o životě a díle básníka, který je neprávem zapomenut.
       Pozůstalost Josefa Holého je uložena v LA PNP v jednom archivním kartonu pod přírůstkovým číslem 25/60 a zahrnuje období 1898 - 1958.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace