Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hornof Zdeněk

Vyhledávání:
Zdeněk Hornof
(1910-1973)


Narodil se 28. června 1910 v Praze, zemřel 12. února 1973 v Praze.
Po absolvování pražského reálného gymnázia vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, promoval 27. listopadu 1936. Za okupace pracoval na ministerstvu zdravotnictví jako referent pro mládež a tělesnou výchovu, po roce 1945 působil na ministerstvu školství.
Od roku 1949 byl odborným asistentem v Ústavu tělovýchovného lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1954 vedl katedru tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství na lékařské fakultě v Plzni, kde byl 1. července 1963 jmenován docentem. V roce 1966 získal titul kandidáta lékařských věd.
Tělovýchovnému lékařství se věnoval i jako čelný funkcionář Československé společnosti tělovýchovného lékařství, kterou reprezentoval také v zahraničí. Pracoval rovněž ve zdravotním odboru Sokola a v dalších tělovýchovných orgánech. Za tuto činnost získal mimo jiné uznání I. stupně za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy v Československu.
Od mládí byl činný také literárně. Byl redaktorem Plzeňského lékařského sborníku a členem redakce dalších odborných periodik. Kromě populárně vědeckých článků publikoval na 150 odborných prací z tělovýchovného lékařství a z dějin medicíny. V odborných studiích se specializoval hlavně na úrazovou zábranu ve sportu a tělesné výchově, jako historika ho zajímaly zvláště epidemie cholery v Čechách a některé osobností našich lékařů (zvláště Jan Evangelista Purkyně a Josef Škoda). Byl spolu s prof. Vladislavem Krutou editorem 5. - 10. svazku Sebraných spisů Jana Evangelisty Purkyně (1951 - 1968).
Literární archiv Památníku národního písemnictví získal po smrti doc. Zdeňka Hornofa menší část jeho písemné pozůstalosti. Tvoří ji několik rodinných dokladů, malá sbírka rodinné a jiné korespondence (mimo jiné i dopisy Jaroslava Kvapila a Jana Nerudy), sbírka rukopisů (mezi nimi jsou tři deníky prof. Josefa Ryby) a několik tisků převážně z   19.   století. Hlavní část písemností se týká edičních prací při vydávání Purkyňových spisů. Je to rozsáhlý soubor korespondence prof. Vladislava Kruty a jiných spolupracovníků i několik vlastních a cizích rukopisů. Další Hornofovy rukopisy a tisky dokumentují jeho zájem o   osobnost prof. Karla Weignera. Celý tento fragment písemné pozůstalostí docenta Zdeňka Hornofa je důležitým pramenem k dějinám české medicíny. Je uložen ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 131/73. Zahrnuje období 1770, 1848 – 1969. Další část jeho písemné pozůstalosti byla předána lékařské fakultě Univerzity Karlovy v   Plzni.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace