Literární archiv Památníku národního písemnictví - Horová Zdena

Vyhledávání:
Zdena Horová
(1893-1969)


Zdena Horová, rozená Janoušková, se narodila 13. listopadu 1893 ve Strenicích u Mladé Boleslavi v selské usedlosti. Byla ze čtyř dětí (Marie Halová, Jaromír Janoušek, Růžena Oblomská). Absolvovala tříletou dívčí Obchodní školu Ženského výrobního spolku roku 1911 (předtím dokončila roku 1908 měšťanskou školu na Smíchově) a v roce 1916 - 1917 navštěvovala jako hospitantka všeobecnou účtovědu na Karlově univerzitě. V letech 1912 - 1919 pracovala jako účetní u firmy J. Soběslavský, tiskové a vydavatelské družstvo v Roudnici, které vydávalo také místní časopis Podřipan. Tam se seznámila roku 1916 s Josefem Horou, který za první světové války externě redigoval Podřipana. Mladí lidé se dlouho nemohli vzít z důvodů existenčních. Teprve v polovině roku 1919 se Hora dostává do Prahy jako zastupující redaktor (F. V. Krejčí odjel na delší cestu do sovětského Ruska a po svém návratu se již nevrátil do redakce Práva lidu) a postupně přejal celé vedení kulturní rubriky tohoto listu. 30. 12. 1919 se uskutečnil jeho sňatek se Zdenou Janouškovou; manželé však žili ještě nějaký čas odděleně (dcera Zdena se jim narodila ve Strenicích), teprve koncem roku 1920 dostali byt v Košířích, kde bydlili až do konce roku 1940. Teprve na sklonku života se nemocnému básníkovi podařilo získat byt v Jindřišské ulici.
Zdena Janoušková představovala ve svém mládí typ samostatné, pracovně schopné mladé ženy, přitom však velmi skromné a nenáročné. Byla celý život Horovou oddanou a cennou spolupracovnicí a často se na ni obraceli i Horovi přátelé.
Po Horově smrti vybudovala Zdena Horová postupně z jeho rukopisné pozůstalosti vzorně vedený Horův archiv, obsahující nejen dokumenty, korespondenci, rukopisy jeho děl, ale i výstřižkový archiv, fotografie, drobné tisky, knihy apod. Tento archiv předala ještě za svého života do LA PNP. Po její smrti 18. 11. 1969 v Praze doplnila její dcera Zdena Horová-Mazancová tento Horův archiv literární pozůstalostí Zdeny Janouškové-Horové, kde se objevila ještě část korespondence adresované Josefu Horovi, jeho rukopisy básní i celých sbírek, dále jeho zápisníky z mládí, které věnoval Zdeně Janouškové. Je tu i jejich vzájemná korespondence, dále cizí korespondence adresovaná Zdeně Janouškové-Horové a rukopisy různých autorů, které se našly v Horově pozůstalosti. Poměrně cenné jsou i dokumenty rodinné.
V rozpisu této pozůstalosti předřazujeme vždy materiál, týkající se Josefa Hory, a to korespondenci i rukopisy, materiálům vzniklým z činnosti Zdeny Janouškové-Horové. Jinak ponecháváme obvyklý způsob řazení. Fond obsahuje 13 archivních kartónů pod přírůstkovým číslem 82/71 a zahrnuje období 1893 - 1970.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace