Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hostinský Otakar

Vyhledávání:
Otakar Hostinský
(1847-1910)

Narodil se 2. 1. 1847 v Martiněvsi u Roudnice a zemřel 19. 1. 1910 v Praze.
Významný představitel české estetiky 19. století. Na českou kulturu působil také jako hudební, divadelní, výtvarný a literární vědec i kritik.
Po ročním studiu na právnické fakultě přestoupil na fakultu filozofickou. Studia završil 1867/1868 ročním pobytem v Mnichově, kde navštěvoval hlavně přednášky M. Carriera z estetiky a H. Brunna z dějin umění. Roku 1869 získal doktorát. Od roku 1877 přednášel dějiny umění na Akademii výtvarných umění. Roku 1883 byl jmenován mimořádným a v roce 1892 řádným profesorem všeobecné estetiky.
Patřil ke generaci učenců, kteří cílevědomě vytvářeli základy moderní české vědy. Známá je také jeho zásluha na výzkumu Rukopisů. Byl rovněž aktérem sporů o význam hudby Bedřicha Smetany. Je autorem dvou libret.
Rukopisnou část této pozůstalosti tvoří především Hostinského poznámkový aparát, t.j. především plány na vydání souboru drobných prací, jejichž seznam v pozůstalosti nalezneme, rejstřík hudební sbírky, náčrt k libretu o Švandovi dudákovi atd. Je zde uložen např. i plán obsahu almanachu Máj na rok 1872, který Hostinský redigoval, dva drobné eseje Sokrates a Chvalořeč husy a fragmenty jiných textů.
Velkou část korespondence odeslané tvoří Hostinského dopisy a dopisnice rodičům a náčrty dopisů svým univerzitním kolegům Josefu Durdíkovi a Janu Gebauerovi, dále pak Václavu Emanuelu Mourkovi (hlavní sekretář Královské české společnosti nauk) a nakladateli Janu Ottovi.
Nejzajímavější částí korespondence přijaté jsou dopisy estetika Josefa Durdíka, jehož osobnosti se týká i přiložená dokumentace sebraná Otakarem Hostinským (Durdíkův překlad Hálkovy básně do němčiny, smuteční oznámení atd.).
Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1992. Je uložena v 1 kartónu, zpracována pod přírůstkovým číslem 52/92 a zahrnuje období 1871 - 1909.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace