Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hovorková Zorka

Vyhledávání:
Zorka Hovorková
(1865-1939)

Narodila se roku 1865 v Novém Sadu a zemřela roku 1939 v Glině (v Srbsku).
V sedmnácti letech se provdala za lékaře Václava Hovorku a ten ji uvedl do pražského společenského života. Překládala články a knihy ze své mateřštiny do češtiny, udržovala styky s pražskou obcí Jihoslovanů, starala se o studenty z jihoslovanských zemí v Praze. Roku 1900 vstoupila do výboru Ústředního spolku českých žen a byla zvolena místostarostkou.
Roku 1910 zorganizovala výstavu Srbská žena v Praze. Pracovala pro časopis Ženský svět a spřátelila se s Terezou Novákovou.
Pozůstalost Zorky Hovorkové obsahuje především korespondenci přijatou i odeslanou a tisky, je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 25,188/37, 300/39 a zahrnuje období 1701, 1898 - 1936.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace