Literární archiv Památníku národního písemnictví - Stálci, spolek

Vyhledávání:

Stálci
(1878 - 1926)

Spolek pro mravní a hmotnou podporu literatury.
Vlastenecký literární kroužek tohoto názvu založený Karlem Slavojem Amerlingem roku 1844 zanikl a na jeho snahy navázal stejnojmenný spolek založený 5. 3. 1878 Jindřichem Metelkou, Františkem Bílým, Antonínem Deckrem, Jar. Rypáčkem, Václavem Křečkem a dalšími profesory a studenty.
Spolek Stálci vznikl za účelem podpory kvalitní české literatury. Zakládal knihovny a čítárny (po rozpuštění Slavie spravoval studentskou čítárnu v Praze), pořádal literární přednášky, sjezdy, výstavy, vydával literární díla, vypisoval ceny. Zejména však zprostředkovával koupi a odběr knih a časopisů. Jeho členové byli povinni měsíčně odebrat knihy a časopisy dle vlastního výběru v minimální hodnotě jednoho zlatého.
V prvním roce svého působení měl spolek 183 členů. Do roku 1895 počet členů vzrostl na 526. Začátkem dvacátého století začal spolek upadat a po vzniku republiky ztratila jeho existence smysl. Úředně však existoval až do 28. 2. 1926, kdy byl pro nízký počet členů rozpuštěn.
Fragment spolkového archivu obsahuje doklady (stanovy, zápisy ze spolkových schůzí, statistiky, účty), korespondenci s čestnými členy spolku (Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk, Vácslav Vlček, Josef Václav Sládek) a s pražskými kulturními spolky. Dále obsahuje drobné rukopisy a spolkové tisky.
Spolkový archiv získal literární archiv Národního muzea postupně v letech 1935 -1942 pod přírůstkovými čísly v rozmezí 81/30 - 309/42. Je uložen ve dvou archivních kartónech a zahrnuje období 1878 - 1926.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace