Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hrdina Karel

Vyhledávání:
Karel Hrdnina
(1882-1949)


Narodil se 13. ledna 1882 v Černici v Čechách. Zemřel roku 1949 v Praze. Byl učitelem a pak profesorem klasické filologie na různých gymnáziích. Za své zásluhy v oboru klasické filologie byl jmenován doktorem h. c. Za první republiky i později byl ministerským radou v ministerstvu školství a národní osvěty. V době okupace, v dorozumění s Českou akademií, podporoval rodiny emigrantů.
Karel Hrdina se věnoval především překladům a studiím latinského písemnictví na naší půdě. Nově přetlumočil Kosmovu kroniku a vydal významnou antologii Bohemia Latina, kde shrnul a opatřil poznámkami latinsky psaná díla českých autorů od Kristiána po Husa, z humanistů od Jana z Rabštejna po Komenského a Balbína a ze spisovatelů novějších Dobnera, Dobrovského, Purkyně a Palackého. Kromě těchto velkých prací napsal Hrdina řadu studií a pořídil mnoho překladů, jimiž prohloubil znalost humanistického básnictví XV. - XVII. století.
Pozůstalost Karla Hrdiny je ryze odborná. Obsáhlá korespondence s kolegy a odborníky klasické filologie obsahuje kromě dopisů pracovního obsahu mnoho gratulací k osobním výročím a jmenováním. Důležitá je korespondence Ferdinanda Stiebitze (182 ll), a to jak po stránce osobní, tak i věcné (pracovní metody a vzájemné rady), a profesorů Bohumila Ryby a Jaroslava Ludvíkovského. Pozůstalost kromě toho obsahuje - a to je nejcennější její část - dva zajímavé rukopisy: První pokračovatelé Kosmovi a Husovy nešpory.
Pozůstalost byla získána koupí v roce 1971 a je uložena ve 4 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 28/71, zahrnuje období 1890 - 1971.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace