Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hrubý Jaromír

Vyhledávání:
Jaromír Hrubý
(1852-1916)

Narodil se 23. 10. 1852 v Kardašově Řečici a zemřel 3. 2. 1916 v Praze.
Přední osobnost rusofilského okruhu mladočeské inteligence již od sedmdesátých let minulého století. Gymnázium absolvoval v Jindřichově Hradci. V letech 1875 - 1878 působil jako vychovatel a učitel slovanských jazyků. V letech 1880 - 1890 zaměstnání vykonával v Rusku a při té příležitosti procestoval značnou část jeho evropské oblasti a zavítal i do oblasti asijské. Cestovní zkušenosti kombinované s obsáhlou znalostí lidové poezie i vysoké literatury využil ke studiím i beletristickým prózám směřujícím k postižení etnických charakteristik obyvatel slovanských zemí. Od roku 1888 spolupracoval na přípravách rozsáhlého projektu Ottovy Ruské knihovny (po návratu z Ruska se stal jejím stálým redaktorem). Spolu s Josefem Holečkem vytvářel proruské nálady v redakci Národních listů. Své příspěvky uveřejňoval v Besedách lidu, Časopisu Matice moravské, Koledě, Lumíru, Osvětě, Světozoru aj. Významnou částí jeho tvorby jsou překlady z ruské klasické literatury (L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, I. S. Turgeněv, G. P. Danilevskij, aj.) a slovanské lidové poezie.
Nejdůležitější částí pozůstalosti je obsáhlý konvolut dopisů jeho spolupracovníka z redakce Národních listů a Ruské knihovny, Josefa V. Kalaše. Podávají svérázné komentáře pražského kulturního dění v době, kdy Hrubý pobýval na Rusi. Význam mají též rukopisy a poznámky, vážící se k ruským reáliím, i obsáhlý soubor poznámek a výpisků, použitých v monografické práci o Kardašově Řečici.
Literární pozůstalost Jaromíra Hrubého se nezachovala v úplnosti, přesto poskytuje dostatek informací pro vhled do jeho osobnosti i doby. Je uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví ve dvou archivních kartónech pod inventárním číslem 97/27, 119/36 a zahrnuje období 1872 - 1931.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace