Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hruška Jaroslav Otakar

Vyhledávání:
Jaroslav Otakar Hruška
(1866-1929)


Narodil se 25. 7. 1866 v Humpolci, zemřel 5. 8. 1929 v Hradci Králové.
Studoval na gymnáziu v Pelhřimově a Táboře a na filozofické fakultě v Praze a Lipsku. Po studiích učil na několika středních školách a r. 1896 se stal profesorem na reálce v Hradci Králové. Od roku 1922 působil jako docent francouzského jazyka a lektor metodologie moderních jazyků na Univerzitě Karlově v Praze, inspektor jazykových kurzů a redaktor didaktické části Časopisu pro moderní filologii.
Hruška proslul především jako romanista. Zprvu se sice zabýval slovanskou filologií, z níž vznikla rozsáhlá studie O výrazích doplňkových, později však psal jen díla z oboru románské filologie, Les temps surcomposés dans la langue française či Études sur la syntaxe des symbolistes et des décadents. Jeho nejvýznačnějším dílem je Metodologie jazyka francouzského. Svými články a posudky o francouzské řeči a literatuře přispíval do řady vědeckých časopisů.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví je zachován fragment jeho osobního fondu uložený ve dvou archivních kartónech. Obsahuje Hruškovu korespondenci, především s L. Legerem a F. Mistralem, několik osobních dokladů, tisků a výstřižků. Zahrnuje období 1890 – 1929.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace