Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hübner Václav

Vyhledávání:
Václav Hübner
(1857-1920)

Narodil se 11. června 1857 v Praze. V letech 1868 - 1875 studoval na pražském Akademickém gymnáziu, potom medicínu na Univerzitě Karlově. Působil aktivně ve studentském hnutí, několik let byl předsedou Akademického čtenářského spolku. Studia nedokončil pro účast ve známé chuchelské aféře r. 1881 a rozhodl se věnovat žurnalistice. Zprvu redigoval časopisy studentské (Hlasy z vysokých škol 1882), později působil v menšinovém hnutí (Hlasy z Polabí 1883, Český sever 1884). Jako vedoucí činitel Národní jednoty severočeské také hodně přednášel. V důsledku pronásledování musel odejít na Moravu, kde byl redaktorem brněnské Moravské orlice a v letech 1891 - 1892 ředitelem Národního  divadla v Brně. I jeho první manželka Anna Hübnerová-Justová (1861 - 1891) se podílela na jeho vlastenecké a společenské činnosti.
Po odchodu z Brna řídil v letech 1892 - 1894 vlastní divadelní společnost, jejíž přední členkou byla jeho druhá manželka Marie Hübnerová (roz. Ruffetová, pseud. Slatinská, 1865 - 1937). V r. 1895 se přestěhovali do Prahy, kde Marie Hübnerová přijala angažmá a Václav Hübner se stal redaktorem a později šéfradaktorem Národní politiky. V tomto postavení setrval až do své smrti a zároveň řídil mnoho let i Časopis spolku českých úředníků železničních. Zemřel 7. ledna 1920 v Praze.
Písemnou pozůstalost Václava Hübnera získalo po smrti jeho manželky Národní muzeum v Praze  a odtud přešla do literárního archivu Památníku národního písemnictví, kde je uložena pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 56/33 - 48/67. Obsahuje převážně korespondenci bohatě dokumentující zvláště dějiny českého a moravského divadelnictví a národní i společenský život na počátku 20. století. Část korespondence je adresována společně Václavu i Marii Hübnerovým. Z význačnějších pisatelů kromě příbuzných a osobních přátel (Dohnálkovi, Dorazilovi, Hübnerovi, Kouteckých, Kuthanovi, Morawetzovi, Odstrčilovi, Rufferovi aj.) uvádím K. M. Čapka-Choda, A. Černého, V. Jansu, Aloise Jiráska, Antonína Klášterského, F. S. Procházku, J. Rotnágla, M. A. Šimáčka, J. Šmahu atd. Doklady, rukopisy, tisky a fotografie jsou zachovány jen v nepatrném množství.
Písemná pozůstalost Václava Hübnera je uložena ve 14 archivních kartónech a zahrnuje období 1875 - 1919.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace