Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hübnerová Marie

Vyhledávání:
Marie Hübnerová
(1865-1931)


Narodila se 12. října 1865 ve Slatině nad Zdobnicí u Žamberka. O jejím dětství a mládí není mnoho známo, sama na ně nerada vzpomínala. V r. 1881 nastoupila po vzoru starší sestry Anny dráhu kočovné herečky. Vystřídala společnosti J. Košnera, P. Švandy ze Semčic, F. Ludvíka a L. Chmelenského, od r. 1891 byla členkou souboru Národního divadla v Brně. Užívala uměleckého pseudonymu Slatinská. V Brně poznala svého manžela Václava Hübnera, v r. 1893 se za něho provdala v Uherském Hradišti. V letech 1892 - 1894 vedl Hübner vlastní divadelní společnost. Od r. 1895 žili v Praze, kde Marie Hübnerová byla členkou Švandova divadla na Smíchově a od února 1896 až do své smrti působila v souboru Národního divadla.
Byla vynikající realistickou herečkou a vytvářela postavy nejrůznějších žánrů. Jako první česká herečka byla odměněna státní cenou v r. 1923 a znovu v r. 1930. Kromě působení na Národním divadle často zajížděla k pohostinským vystoupením s venkovskými ochotníky a hostovala i v zahraničí (Polsko 1928, Vídeň 1929, Jugoslávie 1931 atd.). Její umění je zachyceno i ve filmu (Fanka v Čapkově Loupežníku 1931). Ale nevyhýbala se ani drobnějším úkolům, jako bylo čtení pohádek dětem apod.
Marie Hübnerová zemřela 5. srpna 1931 v Praze.
Její písemnou pozůstalost získalo po její smrti Národní muzeum v Praze (pod přírůstkovým číslem 294/33) a část později přešla do literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Obsahuje téměř výlučně korespondenci. Cenná je zvláště korespondence s jejími divadelními přáteli a kolegy (např. Hana a Jaroslav Kvapilovi, A. B. Dostal, G. Schmoranz, V. Tille, J. Vodák, H. Malířová, R. Nasková, K. Slavíková-Welsová aj.) a s četnými žačkami (mj. Ant. Fišerová, J. Kronbauerová, L. Ostrčilová, M. Pačová, M. Řezníčková, L. Salmonová, A. Sedláčková, A. Suchánková, A. Šetřilová, A. Wintrová atd.). Další část korespondence dokresluje společenský život první třetiny 20. století a bezvýznamná není ani korespondence rodinná.
Písemná pozůstalost Marie Hübnerové je uložena v 15 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 32, 320/33 - 235/96. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1981. Fond zahrnuje období 1893 - 1931.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace