Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hůla Břetislav

Vyhledávání:
obsahpozn.ev.j.počet kusůdataceAkce
Doklady vlastní
C. k. policejní ředitelství – Praha doklady týkající se Jaroslava Haška z let 1903-1916, 2 ks21903-1916
Korespondence cizí
Hatina Alois Reslerovi Kamillu (kopie) příloha: seznam rukopisů Jaroslava Haška, které jsem zapůjčil V. Mengrovi, strojop., 1 listpříloha: seznam rukopisů Jaroslava Haška, které jsem zapůjčil V. Mengrovi, strojop., 1 list11948
Rukopisy vlastní
články
Huc, Gabet a Hašek, sp. s r. o. Strojop., 4 llll 4
Humoresky a satiry Jaroslava Haška. Strojop. s rkp. úpravami, 4 llll 4
„Jaroslav Hašek je snad jediný český spisovatel...“ Strojop., 1 listlist 1
Jaroslava Haška zoologická zahrádka. Strojop. s rkp. úpravami, 2 llll 2
Pseudonymy Jaroslava Haška. Strojop., 3 ll
příloha: Pseudonymy Jaroslava Haška v chronologickém uspořádání a podle původního umístění. Seznam z let 1907-1918, strojop., 4 ll
příloha: Pseudonymy Jaroslava Haška v chronologickém uspořádání a podle původního umístění. Seznam z let 1907-1918, strojop., 4 llll 3
seznamy
abecední seznam prací Jaroslava Haška, rkp., 1 sešit, 61 listlistů 61
abecední seznam pseudonymů Jaroslava Haška, strojop., 1 listlist 1
seznam spisů z archivu ministerstva vnitra, jednajících o Jaroslavu Haškovi z let 1902-1923, strojop., 4 llll 4
kartotéky
kartotéka prací Jaroslava Haška otištěných v Dolenského edici z let 1902-1922, rkp., 310 llll 310
kartotéka prací Jaroslava Haška neotištěných v Dolenského edici z let 1900-1922, rkp., 468 llll 468
kartotéka přesně nezjištěných, ale možných prací Jaroslava Haška z let 1903-1912, rkp., 78 llll 78
kartotéka pseudonymů Jaroslava Haška otištěných v Dolenského edici z let 1907-1917, rkp., 25 llll 25
kartotéka pseudonymů Jaroslava Haška neotištěných v Dolenského edici z let 1907-1918, rkp., 97 llll 97
kartotéka úředních dokumentů týkající se Jaroslava Haška z let 1902-1948, 131 listlistů 131
kartotéka úředních spisů a prací týkající se Jaroslava Haška z let 1901-1923, strojop., 25 llll 25
pracovní materiály
opisy úředních dokumentů z let 1902-1923 týkajících se života a díla Jaroslava Haška, strojop., 249 llll 249
Po stopách Jaroslava Haška v SSSR. Poznámky z let 1949-1953, strojop., 4 llll 4
Poznámky k výstavě J. H/aška/. Strojop., 2 llll 2
pracovní záznamy o životě a díle Jaroslava Haška z let 1946-1951, rkp., 41 sešit, 764 llll 764
Seznam dokumentů zapůjčených na výstavu J. Haška dne 23. prosince 1948 ministerstvem vnitra. Strojop., 2 llll 2
výpisky k vydání spisů Jaroslava Haška, rkp., 68 llll 68
výpůjční lístky na časopisy s pracemi Jaroslava Haška z odborné čítárny Národní a Univerzitní knihovny v Praze z let 1947-1951 a b.d., rkp., 254 llll 254
záznamy rozhovorů z roku 1949 týkajících se Jaroslava Haška, strojop., 3 llll 3
opisy děl Jaroslava Haška
Hašek - nově pasovaný rytíř. Opis básně z časopisu Karikatury z roku 1912, rkp., 2 llll 2
opisy veršů uvedených převážně v Bibliografii J. Haška, strojop., 21 listlistů 21
opisy veršů, u nichž je autorství sporné, v Bibliografii J. Haška převážně neuvedených, strojop., 12 llll 12
opisy prozaických prací uvedených v Bibliografii J. Haška, strojop., 1026 llll 1026
opisy prozaických prací, u nichž je autorství pochybné, strojop., 49 llll 49
opisy vtipů a anekdot, u nichž je autorství možné, strojop., 13 llll 13
opisy dramat (Hora Olivetská, Sklenice černé kávy, Šálek bílé kávy), strojop., 29 llll 29
opisy drobných zpráv z novin České slovo u nichž je autorství možné, rkp., 310 llll 310
opisy drobných zpráv z časopisu Svět zvířat u nichž je možné autorství, strojop., 20 llll 20
opisy děl a materiálů týkajících se života a díla Jaroslava Haška
opisy článků, vzpomínek a zápisků různých autorů, strojop., 21 listlistů 21
opisy materiálů týkajících se provokatéra Alexandra Osipoviče Maška, rkp.,1 list a strojop., 37 ll
přílohy: fotokopie článku, 1 kus a fotografie, 6 ks
ll 387
Rukopisy cizí
Menger Václav: opisy některých kapitol z díla Jaroslava Haška Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, strojop., 83 ll
příloha: Břetislav Hůla: seznam opisů, strojop., 2 ll
příloha: Břetislav Hůla: seznam opisů, strojop., 2 llll 83
Menger Václav: poznámky k některým kapitolám díla Jaroslava Haška Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku, strojop. s rkp. úpravami, 8 l
Svaz československých spisovatelů – Praha: Večer Jaroslava Haška. Program na paměť sedmdesátých narozenin, strojop., 1 listlist 1
Tisky a výstřižky
texty cizí
C. k. policejní ředitelství – Praha: zpráva z evidence o protirakouské činnosti Jaroslava Haška z roku 1916, výstřižek, fotokopie, 1 kus1
Suk Ivan: Jak jsem hledal Jaroslava Haška. Článek otištěný v novinách Rudé právo z roku 1921, výstřižek, 1 kus1
články o životě a díle Jaroslava Haška otištěné v různých novinách a časopisech z let 1928-1950, výstřižky, 17 ks17
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace