Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hůla Břetislav

Vyhledávání:
Břetislav Hůla
(1894-1964)

Narodil se 31. 3. 1894 v Poličce, zemřel 2. 4. 1964 v     Dobřichovicích.
Překladatel, publicista.
Po smrti otce se přestěhoval se svými sourozenci do Prahy (1896). Studoval na gymnáziu v Žitné ulici (maturita 1913) a dva semestry práv na Univerzitě Karlově (1913 - 1914). Po vypuknutí války narukoval a sloužil nejprve na srbské, později na ruské frontě. V roce 1916 vstoupil do České družiny a v Kyjevě se stal redaktorem časopisu Čechoslovan. Seznámil se zde také s Jaroslavem Haškem a ještě před německou okupací spolu odešli do Moskvy, kde se Hůla stal jedním z čelných pracovníků československé sekce při Ruské komunistické straně.
Po návratu do vlasti (1918) pokračoval opět dva roky ve studiu na právnické fakultě. Roku 1920 byl odsouzen a vězněn v Plzni na Borech. Po propuštění (1922) pracoval v redakci Rudého práva, časopisů Komunismus a Komunistická revue a také v aparátu Komunistické strany Československa. Dostal se do opozice vůči politice vedení a na přelomu let 1925 - 1926 ze strany odešel. Věnoval se práci v Československém červeném kříži a Umělecké besedě. Od roku 1950 žil v Dobřichovicích u Prahy. Podrobnější údaje lze nalézt v Lexikonu české literatury (díl 2., H - J, 1993).
Jeho překladatelská činnost se týkala především ruské literatury. Přeložil díla vůdčích osobností revolučního Ruska (např. V. I. Lenin: Stát a revoluce, Revoluce 1917 aj.), později mladých sovětských beletristů (V. V. Ivanov, A. N. Tolstoj) i ruských klasiků (I. S. Turgeněv, F. M. Dostojevskij). Používal pseudonymy Julius Koerner, Karel Horvát (Horváth), A. H.
V nakladatelství K. Synek redigoval poválečné vydání díla Jaroslava Haška a vytvořil rozsáhlé biografické a bibliografické haškovské rešerše.
Osobní fond Břetislava Hůly obsahuje malou část dokladů a korespondence. Rukopisy vlastní jsou rozděleny do několika oddílů a většinou se vztahují k životu a dílu Jaroslava Haška (u pracovních materiálů a opisů je upřednostněno abecední řazení), stejně tak jako tisky, výstřižky a několik fotografií. Fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1957. Je uložen v 7 archivních kartónech, zpracován pod přírůstkovým číslem A 27/57. Zahrnuje období 1896 - 1953.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace