Literární archiv Památníku národního písemnictví - Hyšman Filip

Vyhledávání:
Hyšman Filip
(1851-1922)

Narodil se 6. 1. 1851 ve Strakonicích, zemřel 5. 8. 1922 v Novém Strašecí.
Autor loutkových her, pohádek a veršů pro děti a mládež.
Po absolvování obecné školy se vyučil truhlářem. V roce 1867 vstoupil na reálku v Písku, kde se spřátelil se spolužákem Mikolášem Alšem a navázal blízký kontakt s básníkem Adolfem Heydukem. Roku 1872 přestoupil na učitelský ústav v Hradci Králové. Zkoušky způsobilosti k vyučování na měšťanských školách složil roku 1877. Vyučoval v Písku (1873 - 1874), v Protivíně (1874 - 1875), opět v Písku (1875 - 1878) a v Černoušku pod Řípem (1878 - 1879). Od roku 1879 působil jako učitel na měšťanské škole ve Slaném, roku 1896 byl jmenován prozatímním ředitelem a roku 1897 se stal ředitelem měšťanské školy v Novém Strašecí. Do důchodu odešel roku 1916.
Filip Hyšman se věnoval tvorbě pro děti a starší mládež. Byl autorem řady loutkových her, které byly hrány novostrašeckými ochotníky, ale většinou zůstaly v rukopise. Jeho poezie určená dětem se často blíží prostým říkadlům, je pro ni příznačný výrazný didaktický záměr s cílem posilovat dětskou lásku k rodičům, vlasti a přírodě. Je autorem několika sbírek: Z dětského ráje, Ohlas našich dějin, Vínek z říkadel a básniček pro útlé dítky, Doma a v přírodě, Zimní květy.
Osobní fond Filipa Hyšmana získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1990. Zpracovaly ho studentky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Kristina Baštařová, Zuzana Gilarová, Pavla Kohelová a Lenka Straková. Jeho obsahem jsou pouze rukopisy: pět básnických sbírek a několik divadelních her. Je uložen ve dvou  archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 63/90 a zahrnuje období přelomu 19. a 20. století.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace