inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-10-

inv.č* sign* věc rok kart, poznámka

1 S III a Soupis židů kra.ie Bechyň-

ského C od r.1750 kraje
Budějovický a Táborský)

(" Bechiner Kreis Consigna-
tion deren in diesen König-
lichen District Befindlichen
Jüdischen Ehearleuten..)

2 sešity stejného obsahu se
zápisy dle panství (stat-
ků a měst) a průvodními spi-
sy t celkem 36 fol* 1723 1

2 S I Soupis židů kraje Beroun-

ského - sumární výkaz o poč-
tu židovských rodin 1724 1

3 S I Soupisy židů kraje Beroun-

ského dle panství (statků
a měst) í 1724- 1

č.l* a.Beroun

2* sv* dvůr Bohostice
3* ves Čelina
A* sv.dv. Senkov
5* st. Černolice

6* st* Červený Hrádek
( Roth Hrádek)

7*- p. a ves 5ím (lenní
dvůr Noskkov)