inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
inv*č*

4

' ' . .. -13- ■

.sigíi,* věc rok kart*

55* at*; Trhové Dušníky
56. st. Trnová

57* st* Třebenice-ves Oříkov

58. ves Třtí '

59 * p* Týnec nad Sázavou
( Teinitz)

60* st* a ves Uhřice

61* st. Vojkov

62* p* Votice a Janovice

( st. Olbrambvice,

fanovicé, Suchdol,
tětkovice a'MiVotice)

63* st. Všeradice

64* st* Vysoká u Příbramě

65* ves Zahrádka - svobodníci

66* p. Zbraslav ( KBnigsaal)
a st. Slapy

67* st. Zduchovice

68. st. Z lučin

69* st# Zebrákov

S V Soupis židů kraje Čáslavského

«sumární výkaz a průvodní

spisy-1 1723/4

'S V Soupisy židů kraje Čáslav-

ského- dle panství ( statků
a měst 5:

č.l dv* llberovice 1724

2 st* Běstvina

3 st. Červené Janovice
( Janovice)

poznámka

2