inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
inv.č

6

7

8

-16-

sign. vše rok kart* poznámka

55* II* čtvrí svobodníků*-
Otročíce ( " Jeřábek*’)

( vsi : Kunovice, Miře*
tice, Chmelná)

S IV,VI Soupis židů kraje Hradec-
kého C pozdější kraje Hra-
decký a Bydžovský)- su-
mární výkaz a průvodní spi*-1
sy 1723/4 2

S IV,VI Soupis židů kraje HradeC-
kého - dle jednotlivých
panství { statků a měst)

-1 svázaný sešit, 20 fol. 1723 2

S

VII Soupis židů kraje Chrudim-*

ského— sumární výkaz a prů-
vodní spis 1724 «

S VII Soupisy židů kraje Chrudim«

ského-dle panství ( statků
a měst ) ;

1« st* Bělá nad Svitavou
( Deutsch Biellau-Bělá)

2* st* Březovice .

3* p. Bystré

4* p* Heřmanův Městec

5* st». Hrochův Týnec a st.‘Trojovice