inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
lnv*č* sign*

-18-

věc

rok kart* poznámka

11*

S IX Soupis židů kra.ie Kouřim-

ského

- 2 indexy ( sumární výka-
zy) 1724 3

S IX Soupisy židů kra je Kouřim**

ského-dle panství (statků
a měst) i 1724 3

1* st* Bečvárky ( Malé

Bečvárky- splynuly s ob*

Bečváry)

2* dv* Benice

3* dv* Blinka

4* m* Brandýs nad Labem

5# p. Brandýs n.L. a Přerov n.L*

6 * st * Brnky
7* st. Gerhenice
8* dv. Senštice
9* p* Seský šternberfe

10* st* Baměnice

11* p* Dolní Břežany (Unter
Breschan)

12* st* Dolní Počernice
( Unter Potschernitz)

13* st* Horní Kšěly ( ersten
Theil Kschel)

14* st* Chocenice

15* st* Chvátěruby

16* st* Jiřin

17* p*Kamberk-nyní Zlaté Hory