inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-20-

inv • č

12

* sign» věc rok kart. poznámka

44* dv* Sudovo Hlavno
45* p* škvorec
46* st* Štiřín
47* st* Tvoršovice
48* P* Uhříněves
49* I* a IX*- čtvrí svobod-
níků - Vestecká (Vesce)
a Řimovické ( vsi : Paz-
derná Lhota ( Pazdýrkova
Lhota), Vosná ( Vosní),

Daměnice, sv*dv* Pavlo-
vice, Tatounovice ( Sta-
touňovice),Hlivín (Ghlivi-
na) ' )

50* p. Vinoř a st*Kbely
51* p. Vlašim
52* dvory Vysočany
53* st* Vyšetice
54* st* Záběhlice
55* p. Zásmuky
56*. sv*dv* Zderadiny ( k
p. Eácov)

57» st* Zlatníky-ves Bráník
58* st* Zvěstov

SX Soupis židů kraje Litomě-
řického - místní index 1724 4

a sumární výkaz