inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
inv.ö* sign*

-21«

věc

rok kartpoznámka

13 Soupisy židů kraje Lito«

, ' měřického dle panství ('stat«

>'■

ků a měst ) : 1724 4

1* st# Bělušice (Billo-
schitz)

p* Benešov nad PÍouční-
cí ( Bensen)
p. Bílina a Dobrčice
( Dobšice)
st. Boreč
2* p. Bynovec ( Bynsdorf)
p* a st* Čereniště (Čer-
niště)

p* Česká Kamenice (B8h-

. " ■ *■

misch Kamnitz)

3# m* česká Lípa ( Böhmisch
Leipa)

4*p* čížkovice

5» st* Děčany ( Tetschau)

6* p* Děčín ( TStschen) se
st* Markvartice ( Markers-
dorf J Dolní Markvartice)

7. st* Drahobuz
8* p. a m. Duchcov (Dux)
p* Encovány

p* Horní Libchava (Ober-
liebich)

; st* Horní Markvartice«

Markvartice ( Ober Mar-
kersdorf)

u všech p*
a stat*
ad 1* a 2*
pouze ozná-
mení i že
žádní židé

u všech
pozn#

Í'ako ad

> a 2)