inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
inv*ö* sign*

-24— ■

vše rok kart* poznámka

14 S XII

15 S XL1E

Soupis židů kraje Plzeňské-
ho«» sumární výtah, relace
a konsignaee 1724 5

Soupisy židů kraje Plzeň- 1724 5

ského - dle panství ( stat«

ků a měst)

-I, řada ;

1* p. Bezdružice ( Wesse-
ritz), Erasíkov ( Schwam«*
berg), Gutštejn, Cebiv(Ze-
baul a st* Skupěč ( Stupch)

2* p# Bor ( Haidt)

3# p* Brložec ( PÜrless) ■

4« st* Bušovice

5* st. Částkov ( Schossenreith)

6* st, Darová ( též Kříge)

7« st. Dlouhý ÍJjezd ( Langen«
dtSrflSss) a Studánka ( Schön«
brunn)

8* st* Dolany a Luhov

9* p* Dolní Bělá - m. Vše-
ruby ( Wscherau, Scherau)

10* nu Nečtiny ( Hrad)

11* 0^* st. Hřešihlavy(lzescholaw)

12. p. Chodová Planá ( KuttenplattO
13*st« Chrančovice
14«p. Kladruby

15»st* Kozolupy a Kunějovice(Kunovice)