inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
inv.č* sign*

^28-

V©C

rok. .kart•poznámka

formuláře,: různé průvodní 1723(4) 6

spisy

18 S XIII Soupisy židů kraje Prá~

. cheňského dle panství
(statků a měst) í 1724 6

1* p* Blatná
2* p* a nu Březnice
3* P* Cerhonice
4* st* Sachrov
5* st* Sernštice
6. st*. Čimelice a Rakovi ce
7* P* Sížová a st»Dobe-
šice
8* stm Skyně

9« st* Dlouhá Ves ( Langen«
dorf)

10* p. Drahenice
11# st* Dub a Sichtice

12* p* Hluboká nad Vltavou

( Frauenberg}“* m* Zvíkovské
Podhradí ( Podhrad)

13# p* Horažďovice a st*Tře«
bomyslice ( StřebomysliceJ
14* m* Horažďovice se vsí Sla-
tina
15* st* Hoštice

17* st* Chanovice- ves Nová Ves(Neudorf)