inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-206-

Název fondu : Soupisy židů

Značka feudu : HBS

časový rozsah * 1724 (1723) -1811

Počet inventárních jednotek í 121

Počet evidenčních jednotek : 14 knih, 36 kartonů

Počet běžných metrů : 5

ilíst® uložení s Státníústřední archiv - III*odd*, Praha 6,
Obránců míru 133
Stav ke dni s 30*června 1S65 ’

Fond uspořádala i Anita Křepelková
Inventář sestavila : Anita Křepelková
Stran i 20€

Strojový opis pořídila t Zdena Markvartová
Počet exemplářů t 6

Vazbu provedla : Konzervační dílna sbk

Inventář schválil í ved.III* odd* prom*hist* František Rajtoral