Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jahn Metoděj

Vyhledávání:
METODĚJ JAHN
(1865 - 1942)

Narodil se 15. 10. 1865 v Krásně u Valašského Meziříčí, zemřel 14. 9. 1942 v Hranicích u Přerova. Básník, prozaik.
Jeho otec si v sedmdesátých letech pronajal hospodu ve Valašském Meziříčí, kde Metoděj Jahn absolvoval obecnou školu i gymnázium. Po maturitě (1886) složil zkoušky na učitelském ústavu v Brně a nastoupil jako učitel v Zašové u Valašského Meziříčí. V letech 1901 - 1919 učil v Komárovicích u Telče, roku 1919 se stal řídícím učitelem na obecné chlapecké škole v Rožnově pod Radhoštěm, odkud po šestiletém působení odešel do výslužby.
Debutoval jako básník už roku 1883, kdy vydal pod pseudonymem M. Hanuš sbírku Beskydy, knihu romantických básní o rodném kraji.
Jeho prozaická tvorba se od poezie radikálně liší, přestože i zde je děj zasazován na Valašsko. Jahn podává ve svých prózách realistický obraz neidylického života na vesnici, chmurných osudů lidí žijících v zajetí pověr, sobectví, bídy a zločinnosti - např. knihy Nevzešlo ráno, Údolím života, Večerní stíny. Nejvýznamnějším jeho dílem je patrně román Selský práh.
Přispíval do řady soudobých novin a časopisů (Květy, Luna, Lumír, Máj, Niva, Světozor, Zlatá Praha, Zvon atd.). Některé básně uveřejňoval pod pseudonymem M. J. Meziříčský.
Fragment osobního fondu Metoděje Jahna obsahuje rukopisy básní a povídek, ale i řadu zajímavých fotografií. Korespondence a výstřižky jsou zastoupeny pouze fragmentárně, ostatní chybí úplně.
Několik částí osobního fondu bylo nejprve uloženo v literárním archivu Národního muzea pod přírůstkovými čísly 192/48, 131/51, 111/55, 41/57 a 43/58. Do literárního archivu Památníku národního písemnictví přibyly písemnosti pod přírůstkovými čísly 23/63, 26/69, 119/70, 38/71, 102/76 a 90/77.
Osobní fond Metoděje Jahna je uložen v 1 archivním kartónu a zahrnuje období 1886 - 1925.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace