Literární archiv Památníku národního písemnictví - Janda Josef

Vyhledávání:
JOSEF JANDA
(1898 - 1960)

Významný český dermatolog a venerolog, levicově orientovaný kulturní pracovník. Nar. 13. 4. 1898 v Kutné Hoře v lékařské rodině. V r. 1916 přerušil studia na lékařské fakultě v Praze a narukoval na frontu. V Rusku byl zajat, v r. 1918 vstoupil do čs. legií, kde jej negativně ovlivnily rozpory ve vedení. V r. 1920 se přes Kanadu a Německo navrací domů. Medicínu dokončuje po válce, jako medik se stává členem komunistického hnutí Kostufry, poznává Z. Nejedlého, I. Sekaninu, J.  Fučíka, Z. Ančíka, aj. Od r. 1920 působí jako klinický asistent Masarykovy univerzity v Brně, od 30. let začíná provozovat soukromou praxi v  Praze. Stýká se s  levicovými intelektuály B. Václavkem, K. Bieblem, V. Nezvalem, K.  Konrádem, J. Horou, S. K. Neumannem aj.
Publikoval odborné články především v Praktickém lékaři, České dermatologii, Věstníku československých lékařů atd. Významná je i jeho příležitostná kulturní a politická publicistika a překlady povídek a fejetonů, zejména z ruštiny. Své články uveřejňoval v  Rovnosti, Indexu, Varu, Avantgardě, Tvorbě, Šlezích, Národních listech, v Novém Rusku a  ReDu. Některé práce vyšly pod pseudonymem J.  Divák. Byl členem Levé fronty, Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s  novým Ruskem, Svazem přátel SSSR. Po  druhé světové válce zastával významné postavení na MZd ČSR, kde od r. 1955 působil jako hlavní dermatolog. Propagoval venerologickou prevenci, autor úspěšné rozsáhlé depistážní Akce P.N.
Zemřel 6. 12. 1960. Byl znám jako sběratel moderního umění (E. Filla, J.  Štyrský, F.  Tichý, J. Šíma, Y. Tanguy, Toyen).
Literární pozůstalost MUDr. Josefa Jandy je uložena v LA PNP ve dvou kartónech a je uložena pod přírůstkovým číslem 88/80. Obsahuje především korespondenci s jeho literárními přáteli, nejobsáhlejší a nejcennější jsou dopisy lékaře a spisovatele Antonína Trýba. Zachycuje období let 1921 - 1969.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace