Literární archiv Památníku národního písemnictví - Svoboda Jiří 1. část

Vyhledávání:
Jiří Svoboda
(1897-1970)
1. část


Narodil se 23. 12. 1897 v Třebíči, zemřel 22. 5. 1970 v Brně. Hudební pedagog, skladatel a teoretik. Je znám především jako celoživotní přítel Vítězslava Nezvala a autor vzpomínkové knihy Přítel Vítězslav Nezval.
Většinu pozůstalosti tvoří materiály k výše zmíněné knize, tzn. písemnosti týkající se V. Nezvala a jeho přátel. Jde především o korespondenci přijatou, z níž největší celek tvoří Nezvalovy dopisy Jiřímu Svobodovi. Také korespondence cizí obsahuje z velké části dopisy, které psal Nezval svým přátelům.
Nejcennější částí pozůstalosti jsou bezesporu cizí rukopisy, zastoupené kromě jedné výjimky (Wolkerův opis Apollinairovy básně pořízený pro Svobodu) vlastními rukopisy V. Nezvala. Tato část obsahuje i jeho rané básně a některé jeho práce nepublikované (také součástí korespondence bývá často původní verze básně - jen některé z těchto veršů byly později zařazeny do známých sbírek). Zajímavé jsou i doklady o Nezvalových nedokončených a neuskutečněných dílech z oblasti dramatické (v korespondenci i v rukopisech). Celkem obsahuje pozůstalost Jiřího Svobody 24 vlastních rukopisů Vítězslava Nezvala. Fond je doplněn o několik zápisníků Jiřího Svobody, které nám poskytují částečný obraz o myšlenkovém světě mladé generace 20. let, a o dva tisky, týkající se Nezvalova a Svobodova přítele Jiřího Wolkera. Fotografie byly předány do fotoarchivu, proto nejsou v této pozůstalosti obsaženy.
Pozůstalost Jiřího Svobody byla pro literární archiv získána od jeho manželky paní Marty Svobodové. Celkový počet získaných písemností není ještě definitivní, fond bude pravděpodobně rozšiřován o další archivní jednotky. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1979 (1 kartón). Fond je uložen pod přírůstkovými čísly 64/78 a 63/80 a zahrnuje období 1918 - 1966.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace