Literární archiv Památníku národního písemnictví - Janovský Heřman

Vyhledávání:
HEŘMAN JANOVSKÝ
(1862-1911)

Narodil se 9. 3. 1862 v Trpoměchách u Slaného, zemřel 19. 10. 1911.
Dědeček Heřmana Janovského získal pro svůj rod od smečenského panství trpoměšský dvůr, hospodařil na něm i Janovského otec a Heřman se tam narodil.
Navštěvoval gymnázium v nedalekém Slaném, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal v roce 1887 titul doktora práv.
V roce 1896 máme doloženo jeho působení jako advokáta v Čáslavi, poté se představuje coby statkář v Trpoměchách. V roce 1902 se podílel na založení Ústřední jednoty řepařů pro Království České a vedl i v dalších letech boj s cukrovary o rajnování.
Z představitele bohatého podřipského kraje se vypracoval na celostátně uznávaného odborníka v této otázce. S touto činností souvisí i naprostá většina rukopisů dochovaných v osobním fondu (například zápis z valného sjezdu řepařů v roce 1903, polemika v Národních listech z téhož roku atd.)
Ve styku byl se stranami agrární (v r. 1903 jmenován členem výkonného výboru) a mladočeskou (v r. 1903 mu nabídla volební kandidaturu). Tato životní etapa si žádá dalšího objasnění - běžné slovníkové příručky jej mezi poslanci ať zemskými, ať říšskými neuvádějí, ale v některé korespondenci je takto osloven a vzpomínkový medailon v regionálním tisku říká: „Později, založiv na Slánsku rolnickou řepařskou organizaci, stal se vůdcem zemědělců a byl zvolen poslancem do zemského sněmu a členem okresního výboru ve Slaném.“ (Slánský obzor 1934, strana 81.) Snad mohlo jít o doplňovací volbu?
V r. 1908 vyřadila nemoc Janovského z advokátní praxe a o tři roky později zemřel. Pohřben byl na lidický hřbitov nedaleko Lidického dvora u Slaného. Nebyl ženat a odkázal majetek Ústřední matici školské a Hlávkovým studentským kolejím.
Osobní fond zůstává přes svoji fragmentárnost badatelsky neopomenutelný při zájmu o   Janovského osobnost, (dává nahlédnout i do poměrů příbuzného H. Jandy), črtá obraz ze života na přelomu století (a nejen v protěžované politické kresbě), poskytuje materiál dějepisectví agrárnímu a hospodářskému (řepaři versus cukrovary) a to vše i v korespondenci (Kubr, Malypetr, Polák, Prášek, Udržal), lze z něho studovat i dobové poměry Slánska. Z literárního hlediska jsou zajímavé Janovského záznamy hrubší lidové tvorby i jeho vlastní agitační užití verše.
Konvolut písemností získal od starosty Trpoměch dr. M. Navrátil a v roce 1914 ho předal dr. V. Řezníčkovi do Národního muzea, odtud přešel do literárního archivu Památníku národního písemnictví. Je uložen ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 20/1914 a zahrnuje období 1862 - 1834.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace