Literární archiv Památníku národního písemnictví - Janský Karel

Vyhledávání:
KAREL JANSKÝ
(1890 - 1959)

Narodil se 25. 10. 1890 v  Praze, zemřel 18. 2. 1959 v  Praze.
Bankovní úředník, literární historik, redaktor, editor a bibliofil.
Vystudoval obchodní akademii v  Praze (maturita r. 1909) a celý život byl zaměstnán jako úředník Živnostenské banky. Do penze odešel v  roce 1950.
Od roku 1910 se věnoval nakladatelské činnosti, založil vydavatelství Člun a vydával další bibliofilské edice, z  nichž zvláště zaujal Hyperion (1913 – 1948). V  roce 1919 se oženil s  Arnoštkou Kalivodovou (19. 10. 1899 Vídeň – 3. 1. 1953 Praha). Na ni také převedl nakladatelskou koncesi, kterou držela až do roku 1949. Byla jeho věrnou spolupracovnicí a oba se stýkali s  celou řadou českých spisovatelů, básníků a dalších umělců a kulturních pracovníků. Paní Janská užívala křestní jméno Erna.
Karel Janský byl členem mnoha kulturních spolků, významně působil zvláště ve Spolku českých bibliofilů, o jehož obnovení r. 1924 se přičinil. Redigoval také jeho časopisy Český bibliofil a Marginalie.
Jako literární historik, kritik, editor a textolog se věnoval od r. 1919 zvláště Karlu Hynku Máchovi. Sbíral i veškeré tisky a další máchovské materiály, nakonec se stal významným spolupracovníkem Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd při kritickém vydání Máchova díla. Stýkal se se všemi máchovskými badateli (Karel Dvořák, Vojtěch Jirát, Oldřich Králík, František Krčma, Jaromír Malý, Miloslav Novotný, Karel Polák, Rudolf Skřeček, Felix Vodička) a ochotně jim předával své poznatky a půjčoval sbírky.
Kromě Máchy se věnoval i předčasně zemřelému Vojtěchu Jirátovi, dále pak Máchovým současníkům Josefu Lindovi, Václavu Bolemíru Nebeskému a Janu Erazimu Sojkovi.
Osobní fond Karla Janského doplněný písemnostmi jeho choti a nakladatelství Hyperion získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně v  letech 1968 – 1984 (jeden drobný přírůstek již v  roce 1944) od rodiny a převodem z  Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Přírůstky jsou zapsány pod čísly 49/44, 66/68, 97/71, 112 a 113/74, 110/75, 19/83 a 36/84. Postupně je zkatalogizovali Renata Jakešová, Anna Blažíčková, Marie Krulichová a Karol Bílek, který také zpracoval úvod. Soupis napsala Liběna Šolcová.
Osobní fond Karla Janského je uložen v 16 archivních kartónech a zahrnuje časové rozmezí 1907 – 1959.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace