Literární archiv Památníku národního písemnictví - Javůrek Josef

Vyhledávání:
Josef Javůrek
(1900-1981)

Narodil se 4. října 1900 v Dolních Rokytňanech a zemřel 23. prosince 1981 tamtéž.
Jako nemanželské dítě vyrůstal v rodině matky. Navštěvoval obecnou školu v Osenicích, po válce si doplnil vzdělání na Rolnické škole v Jičíně. Praxi nabyl jako zemědělský adjunkt na velkostatku v Českém Šternberku. Po návratu domů pracoval na svém hospodářství, a to až do roku 1952, kdy bylo v obci ustaveno Jednotné zemědělské družstvo. V něm až do doby odchodu na odpočinek zastával funkci účetního a zootechnika.
Realizoval se v různých spolkových aktivitách - v mládí hrával divadlo, byl jednatelem u hasičů, spravoval obecní knihovnu. Stal se i členem Místního národního výboru.
V roce 1935 byl Obecním zastupitelstvem pověřen vést pamětní knihu. Úkol se mu změnil v dlouholeté životní zalíbení. Pojal ho nad rámec kronikářových povinností. V roce 1938 byl hotov s první částí, ve které po popisu obce vylíčil její dějiny “povšechné”, nejlépe charakterizovatelné jako dějiny správněpolitické do roku 1850. Část druhá z roku 1939 probírá “vlastní” dějiny vsi, vycházejíc od berní ruly přes popis jednotlivých gruntů, událostí v životě obce, záležitostí národopisných, končí před první světovou válkou. Třetí část vypovídá o válce, od roku 1925 jsou záznamy každoroční, a to až do souhrnného záznamu za léta 1952 - 1965, zápisem z roku 1968 je pamětnice ukončena.
Vedle základního významu vlastivědného může být práce zajímavá pro různé obory - národopis, onomastiku, výzkum mentalit (mimo díla jako celku především pasáže vycházející z autopsie).
Literární pozůstalost J. Javůrka získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1995 a je uložena v 1 kartónu pod přírůstkovým číslem 23/95 a zahrnuje období cca od 1790 po rok 1981.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace