Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jednota českých spisovatelů

Vyhledávání:
JEDNOTA ČESKÝCH SPISOVATELŮ
(1874 - 1875)


Jednota českých spisovatelů byla založena v roce 1874. Ustavující valná hromada se konala 1. 11. 1874. Předsedou byl zvolen Jan Krejčí. Ve výboru Jednoty zasedal např. J. Goll, F. Dvorský, J. Durdík a K. Světlá. Mezi členy byli mj. S. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický. Jednatelem byl V. Vlček, který byl zároveň redaktorem Osvěty, časopisu Jednoty.
Spolek se staral hlavně o šíření kvalitních českých knih a o větší informovanosti o nich. Organizoval i síť jednatelů v některých českých městech. Chtěl se zapojit také do mezinárodní básnické jednoty. Přesné ukončení činnosti Jednoty není v materiálech doloženo. Z druhé poloviny roku 1875 se už nevyskytují žádné doklady o činnosti.
Většinu fondu tvoří korespondence z let 1874 - 1875, která se týká členství a placení příspěvků. Je řazena do jedné abecední řady, ať je adresována spolku nebo jednotlivým funkcionářům (V. Vlček, J. Goll, J. Krejčí aj.). Jsou zde i protokoly ze schůzí výboru z týchž let.
Fond je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 12/99.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace