Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jech Josef Jindřich

Vyhledávání:
Josef Jindřich Jech
(1882-1967)

Narodil se 4. června 1882 v Příbrami, zemřel v roce 1967. Pocházel z rodiny příbramského statkáře a mlynáře. Vystudoval místní gymnázium a potom Vyšší školu hospodářskou v Táboře. Po získání praktických zkušeností nastoupil v Dětenicích na velkostatku Davida Blocha. Začal zde jako správce dvora Filipín a v roce 1912 se oženil. Narodily se jim dvě dcery, Milada (1913) a Marie (1916).
Za první světové války působil jako správce vojenských statků v Polsku. Po návratu byl jmenován vrchním správcem nejprve Nového Dvora a později celého velkostatku Dětenice. Po odchodu do důchodu žil dále v obci, byl předsedou včelařského spolku a Sokola, ovšem jeho největší láskou byly knihy. Byl členem Spolku českých bibliofilů a měl velkou sbírku bibliofilií. Byl rovněž dobrým hudebníkem (klavír, flétna), zvláště miloval hudbu Antonína Dvořáka.
Část písemné pozůstalosti Josefa Jindřicha Jecha získal literární archiv Památníku národního písemnictví od jeho dcery Marie Škodové. Fond tvoří rozsáhlá korespondence knihtiskaře Methoda Kalába a jeho rodiny, doplněna souborem dopisů Quido Maria Vyskočila a několika tisky, převážně z dílny Methoda Kalába. Z korespondence vysvítá, jak Jech hmotně podporoval české umělce za druhé světové války (např. K. Svolinského), jsou zde i zajímavosti z kulturního dění třicátých až šedesátých let dvacátého století.
Písemná pozůstalost Josefa Jindřicha Jecha je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 25/91 a zahrnuje období 1929 - 1967.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace