Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jelen Jiří

Vyhledávání:
Jiří Jelen
(1906-1961)

Doktor práv, narodil se 3. prosince 1906 v  Mělníce, zemřel 28. července 1961. Reálné gymnázium studoval v  Mělníce, právnickou fakultu v  Praze, kde byl promován na doktora práv. Již od svého mládí byl získán pro otcův tiskařský podnik, který měl znamenitou tradici. Jiří Jelen navázal na rodinnou tiskařskou tradici a přivedl závod svou intenzívní prací ke značnému rozkvětu. Jelenova spolupráce s  Oldřichem Menhartem a jinými výtvarníky dávala jeho tiskům vysokou úroveň. Vedle tiskařství, kterému věnoval odbornou i praktickou pozornost, byl Jiří Jelen zaníceným milovníkem svého rodu, rodného města, rodného kraje a jeho historie. Z rozsáhlé a pečlivé korespondence je patrné, jak velikou péči věnoval tomu, aby shromažďoval listinné i jiné památky, které se týkaly jeho rodu. Se stejným úsilím a pečlivostí se věnoval kulturnímu životu a historii Mělníka a Mělnicka. Tu našel dobrého a spolehlivého pomocníka a rádce v  řediteli mělnického gymnázia a archiváři Josefu Stáhlíkovi. Zájem o historii rodného kraje přivedl Jelena k  tomu, aby prostudoval činnost liběchovského mecenáše a osvícence Antonína Veitha a jeho vliv na české národní obrození. Ze zachované korespondence, z  pracovních poznámek i rukopisů  si můžeme učinit představu, jak velikou a houževnatou práci věnoval tomuto úkolu. Podařilo se mu získat nejen velké množství pečlivě utříděných poznatků o rodině Veithově a o spolupracovnících Antonína Veitha, ale podařilo se mu zachránit a koupit fragment korespondence Veithovy rodiny.
Pozůstalost Jiřího Jelena , kterou literární archiv získal darem od manželky zemřelého Jiřího Jelena Milady Jelenové v  roce 1965, je cenná a obsahuje mnoho zajímavého historického materiálu. Oddaná láska Jiřího Jelena k  historii rodu a kraje jej dovedla až k  tomu, že se vypracoval na odborníka rozsáhlých vědomostí, pečlivého sběratele a opatrovatele kulturních památek. Je škoda, že smrt zabránila Jiřímu Jelenovi, aby mohl shromážděného materiálu využít k  publikační činnosti, která by jistě přinesla řadu nových a cenných poznatků. Při pořádání pozůstalosti Jiřího Jelena byla vyčleněna část písemného materiálu dokumentární povahy, která se týká Antonína Veitha a Františka Emanuela Velce.
Pozůstalost je uložena v  osmi kartónech pod různými přírůstkovými čísly v  rozmezí 84/65 - 13/69. Zahrnuje období 1839 - 1961.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace