Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jelínek Bohdan

Vyhledávání:
Bohdan Jelínek
(1851-1874)

Prozaik lumírovské generace, autor romanticky zabarvených reflexívních, sociálních a zejména milostných veršů. Narodil se 21. 6. 1851 v Cholticích u Heřmanova Městce a předčasně zemřel 19. 5. 1874 v Cholticích.
Studoval gymnázium v Hradci Králové a po neúspěšné maturitě se zapsal jako mimořádný posluchač na lékařskou fakultu. Pro onemocnění plicní chorobou zanechal studií a stal se poštovním úředníkem. Mezi jeho přátele patřili J. Baše, A. Jirásek, J. Vrchlický, G. Dörfl, J. Thomayer a malíři M. Aleš a E. K. Liška.
Předčasně zemřelý básník po sobě zanechal dílo, které je sice torzovité, ale prozrazuje výrazný talent a poměrně široký rozsah tvůrčího zaměření. V Jelínkově díle se objevuje lyrika intimní a náladová, reflexívní i náběhy k lyrice vlastenecké a sociální, právě tak jako k veršům humorně rozmarným a k ironické grotesce. Pokoušel se také o větší výpravné básně se sociálním obsahem, o drobnou epiku baladickou, o povídkovou prózu a ojediněle i o překlady, zvláště o překlady básní H. Heina, který ovlivnil jeho tvorbu.
Literární pozůstalost Bohdana Jelínka je rozsahem nevelká, ale obsahově velmi cenná. Zahrnuje jednak jeho korespondenci s významnými přáteli, jako byli Jaroslav Vrchlický, Josef Baše, jednak dopisy Jaroslava Vrchlického, Aloise Jiráska, Jaromíra Jiráska, Mikoláše Alše jeho bratru Josefu Jelínkovi. Nejcennější část pozůstalosti však tvoří rukopisy Jelínkových básní a povídek a náčrtů k nim (například cyklus Dědkovi, nedokončená báseň Při konvici, lyrickoepická sociální skladba Vystěhovalci a další, fragmenty próz Abrahám, O Dublinském aj.). Zajímavé jsou také četné Jelínkovy zápisníky a školní sešity.
Literární pozůstalost Bohdana Jelínka byla věnována archivu Národního muzea jeho bratrem Josefem Jelínkem v roce 1931.V témže roce byla doplněna darem F. Páty a v příštích letech dalšími dary. Společně s celým archivem přešla v roce 1964 do literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde je uložena ve třech kartónech pod přírůstkovým číslem 16/55. Její časový rozsah je vymezen lety 1870 - 1930.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace