Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jeník z Bratřic Jan

Vyhledávání:
Jan Jeník z Bratřic
(1756-1845)

Poslední člen staré české vladycké rodiny se narodil 6. 1. 1756 na zámku Radvanově u  Mladé Vožice. Vystudoval jezuitské gymnázium, studoval filozofii a práva, ale protože finanční situace rodiny nebyla dobrá, dal se na vojnu a stal se velitelem 35. pěšího pluku plzeňského. Několikrát byl raněn a r. 1797 se uchýlil v hodnosti setníka do soukromí v Praze. Bydlel nejprve ve Spálené ulici a pak dlouhá léta až do své smrti v Jilské ulici v domě U bílé svíčky. Účastnil se aktivně buditelského hnutí, byl součástí české vlastenecké společnosti, miloval českou řeč, zajímala ho česká historie, zejména reformace - svými přáteli býval nazýván posledním Táboritou - česká politika, česká kultura a česká literatura. Řadu let si pořizoval obsáhlé, historicky dobře fundované výpisky z rukopisných a tištěných pramenů, zapisoval lidové písně, obyčeje a zvyky, pamflety a satiry, a to vše doprovázel bystrými poznámkami a vlastními úsudky. Tak vznikly svazky jeho Zápisků, které jsou dnes uloženy v  Národním muzeu. Vlastní činnost literární nepěstoval. Zemřel 26. 8. 1845 a je pohřben v  Chotyšanech u Benešova.
Jeníkem z Bratřic se zabývali Primus Sobotka a Čeněk Zíbrt, beletristicky zpracoval Jeníkovu postavu Alois Jirásek. O rukopisné pozůstalosti Jeníkově v Národním muzeu referoval Miloslav Novotný, který z ní také vydal některé zajímavosti. Zlomek pozůstalosti uložený ve 3 archivních kartónech v LA PNP jenž byl získán dary a koupěmi jednotlivin má zvláštní charakter. Váha tu spočívá na dokumentaci - v podstatě na písemnostech vyplývajících z činnosti Společnosti Jana Jeníka z Bratřic při Svazu československého důstojnictva, později - v letech válečných - při Podpůrném Svazu bývalých českých důstojníků. Je to materiál velmi zajímavý a svědčí o tom, že Jan Jeník z Bratřic byl záměrně vybrán, veřejně označen a po léta připomínán jako symbol ryzího a nekompromisního češství. Už v r. 1936 byla Janu Jeníkovi z Bratřic odhalena na Radvanovském zámku pamětní deska., jejímž autorem je jihočeský sochař Klíma. Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 484/35 – 41/66 a zahrnuje období 1831 – 1945.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace