Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jeřábek Viktor Kamil

Vyhledávání:
Viktor Kamil Jeřábek
(1859-1946)

Narodil se 4. 2. 1859 v Litomyšli, zemřel tamtéž 16. 4. 1946.
Pocházel z rodiny s dvousetletou tiskařskou tradicí, jeho otec J. V. Jeřábek byl správcem Augustovy tiskárny v Litomyšli a znal se s významnými osobnostmi 19. stol., jako např. s B. Němcovou, K. H. Borovským a J. Nerudou. Viktor Kamil Jeřábek vychodil reálku v Litomyšli a po jednom roce pedagogia v Kutné Hoře učil v Osíku u Litomyšle. Později přešel do Oslavan u Brna a v letech 1882 - 1887 působil v Silůvkách u Brna. Jeho dalšími působišti se staly Prštice a Obřany. V Obřanech se kromě učitelství věnoval také literární tvorbě. V letech 1912 - 1921 byl předsedou Moravského kola spisovatelů. Po odchodu ze zaměstnání žil v Brně a od roku 1944 v Litomyšli, kde 16. dubna 1946 zemřel.
Publikoval pedagogické články, idylické povídky, v nichž dominuje složka popisná, črty z historie a dějepisné studie, a to především v deníku Moravská orlice a v časopise Niva. Látku ke svým prózám čerpal ze svých zážitků z Litomyšle, moravského venkova a učitelského prostředí. Nejznámější jsou díla Idyla staničky třešňůvské, romány Anna Bystřická, Štěstí domova a Dobytí Podolan. V kratší próze Dílo saně zachytil mravní úpadek vesnice. Do pozdějšího období Jeřábkovy tvorby spadají povídky Rechtor Kvěch a jiná próza, memoárové prózy Jak život šel, Mezi Litomyšlí a Brnem a idylické prózy pro děti Ó, mladosti radostná! a Honzíček dobrodinec.
Fragment literární pozůstalosti Viktora Kamila Jeřábka je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 4/47, 26/56, 43/58, 127/58, 37/65, 81/65, 73/71 a 81/92. Obsahuje 14 rukopisů próz včetně románu Štěstí domova a prózy Dílo saně, dále 10 kusů korespondence. Zajímavá je Jeřábkova fotografie s autogramem. Fond zahrnuje období 1908 – 1945.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace