Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jirásková-Pešková Anna

Vyhledávání:
Anna Jirásková Pešková
(1896-1973)


Narodila se 16. 2. 1896 v Jílovém u Prahy, zemřela 30. 6. 1973 v Praze. Autorka lyrické poezie.
Pocházela z vlastenecky smýšlející měšťanské rodiny. Otec, JUDr. F. Pešek, byl advokátem a starostou města Jílové, dědeček, dvorní rada F. Pešek, se přátelsky stýkal s F. Palackým a F. L. Riegrem. Ovzduší, v němž vyrůstala, formovalo její pozdější názorové zaměření i básnickou tvorbu.
Vyšší dívčí školu absolvovala roku 1910. Roku 1918 se provdala za PhDr. J. Jiráska a následovala ho pak na jeho služební působiště: v letech 1919 - 1920 na Slovensko, 1921 - 1926 do Rumunska (působil v Kluži jako čs. konzul), 1928 - 1934 do Polska (ve Lvově opět zastával funkci konzula). Po návratu do Prahy se stýkala s okruhem slavjanofilsky orientovaných výtvarných umělců a spisovatelů. Aktivní zájem o lidovou kulturu ji zavedl do řad Společnosti přátel Lužice, pracovala také v Česko-polské společnosti a po válce ve Svazu československo-sovětského přátelství.
Její básnická tvorba procházela vývojem od drobnomalebné lyriky k poezii obecných témat. Zprvu tradičními básnickými prostředky vyjadřovala milostný cit a výtvarné kouzlo idylických životních zátiší, později viděla lásku v souvislostech nábožensko-mystických (Písně ženy, Na strunách lásky), oslavovala rodný kraj a svou vlast vůbec. Výrazná byla její orientace na panslavistickou ideu (Hlubiny a výše).
Fragment písemné pozůstalosti Anny Jiráskové - Peškové obsahuje zlomek dokladů a korespondence vlastní a pouze malou část rukopisů vlastních, převážně poezie.
Písemnou pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod přírůstkovými čísly 28/52, 93/53, 14/72, 40/72. Fond zpracoval Vladimír Hellmuth Brauner, zrevidovala, úvod a soupis sestavila Magdaléna Šrůtová. Je uložen v 1 archivním kartónu, zahrnuje období 1952 - 1963.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace