Literární archiv Památníku národního písemnictví - Jirát Vojtěch

Vyhledávání:
      
Vojtěch Jirát
(1902-1945)

Narodil se 22. května 1902 v   Praze, zemřel 7. května 1945 v   Praze. Působil jako středoškolský profesor, později jako docent germanistiky na Karlově univerzitě. Orientoval se na srovnávací problematiku naší a německé literatury, mimoto se však zabýval otázkami literárněvědnými a estetickými se zvláštním zřetelem k   metodě lingvistické a se záměrem postihnout i psychologické specifikum jednotlivých uměleckých osobností. I zde se jeví jako přímý pokračovatel O. Fischera.
Pozůstalost V. Jiráta se skládá z   vlastní korespondence, uložené v   literárním archivu po jeho smrti, a z   obsáhlého rukopisného materiálu, který spravoval jeho přítel a vydavatel jeho spisů Karel Janský, po jehož smrti byla tato část pozůstalosti předána literárnímu archivu prostřednictvím Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Téměř všechny jeho závažné studie zde byly zachovány (obvykle s   pracovními poznámkami), stejně jako mnohé práce publicistického charakteru, většinou identifikované a popsané K. Janským, jehož zpracování bylo námi v   podstatě převzato.
Korespondence je uložena ve 2 kartónech, rukopisný materiál ve 4 kartónech pod   přírůstkovým číslem 48/68. Pozůstalost zahrnuje období 1918 – 1948.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace