Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kaizl Edmund Břetislav

Vyhledávání:
Edmund Břetislav Kaizl
(1836-1900)


Narodil se 20. 2. 1836 v Citolibech u Loun, zemřel 14. 4. 1900 v Praze - Karlíně. Právník, básník, prozaik a překladatel.
Po ukončení Akademického gymnázia v Praze pokračoval v letech 1851 – 1856 ve studiích na pražské právnické fakultě, doktorát získal v roce 1860.
Od roku 1868 provozoval advokátskou praxi v Karlíně, byl místopředsedou Právnické jednoty. Podílel se i na politickém životě – od roku 1871 působil v městském zastupitelstvu v Karlíně, od roku 1875 v zemském sněmu za Příbramsko a od roku 1879 za Litomyšlsko. Byl stoupencem staročeské strany. Stal se přítelem V. Náprstka, podporoval jeho kulturní a osvětovou činnost a sám v letech 1865 – 1866 pořádal přednášky pro Americký klub dam.
Počátky jeho literární tvorby se datují již od dob studií na vysoké škole, kdy přispíval svými básněmi a překlady do Lumíru. Jeho verše byly ovlivněny romantickou tradicí, čerpal z historických látek. Jediná knižně vydaná poéma Křivoklát byla básnickým zpracováním pojednání F. B. Mikovce o historii hradu. Jeho cestopisné črty čerpaly náměty jak z domácího prostředí tak i ze sousedních zemí (pojednání o Horní Lužici). Byl velkým znalcem angloamerické literatury, zejména anglického romantismu, k jehož poznání přispěl řadou časopisecky vydávaných překladů (R. Burns, G. G. Byron, T. Moore, T. Campbell). Z americké poezie překládal pak zvláště E. A. Poea, Ch. F. Hoffmana aj., z francouzské V. Huga. Publikoval také odborné statě o anglické a americké poezii, které doplňoval obsáhlými ukázkami vlastních překladů.
Písemná pozůstalost obsahuje malý oddíl korespondence přijaté a odeslané, podstatnou část fondu tvoří soubor rukopisů vlastních (poezie, próza, deníky z let 1851 – 1900). Fond je doplněn několika jednotlivinami tisků a výstřižků.
Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně jednotlivými koupěmi, je zapsána pod přírůstkovými čísly 1917, 1920, 65/46, 366/49, 88/71, 133/98. Fond zpracovala Magdaléna Šrůtová, je uložen ve čtyřech archivních kartónech, zahrnuje období 1827 – 1969.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace