Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kaizl Ladislav

Vyhledávání:
Ladislav Kaizl
(1898-1957)


Narodil se 26. 10. 1898 v Nové Pace, zemřel 2. 2. 1957.
Ze septimy gymnázia v Novém Bydžově v roce 1916 musel nastoupit na vojnu. V roce 1918 začal studovat na pražské lékařské fakultě, kde v lednu 1924 dosáhl titulu doktora medicíny. Vrátil se do Nové Paky, kde potom celý život působil jako praktický lékař.
Před 2. světovou válkou se účastnil přednášek v Hradci Králové zvaných Perličky, kde se v kruhu odborníků probíraly zajímavé lékařské případy.
Mimo lékařských oborů experimentální patologie, neurologie atd. se zabýval také svými předky (studie o otci JUDr. Eduardu Kaizlovi a dědečkovi Josefu Jampílkovi, publikované časopisecky).
Podrobněji se věnoval otázkám výživy a lidové medicíny, nejprve na Novopacku a později obecně. Na toto téma publikoval řadu článků a studií, v roce 1944 vydal knihu Lidová výživa. Díla Reformátoři stravy (1947) a Jak jedli naši předkové (1956 - 1957) zůstala v rukopise. Ladislav Kaizl je i autorem vlastního životopisu. Osobnosti Ladislava Kaizla a jeho dílu se podrobněji věnuje brožura MUDr. Ladislav Kaizl 1898 - 1957. Městská knihovna, Nová Paka 1997.
Fragment pozůstalosti Ladislava Kaizla, který archivu věnovala dcera Miriam Malotínová s manželem, je v literárním archivu Památníku národního písemnictví uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 33/74. Materiál obsahuje především tisky Kaizlových článků a studií z let 1935 - 1957, soupis prací L. Kaizla pořízený v letech 1968 - 1974 zetěm Bohumilem Malotínem a článek o L. Kaizlovi od Zdeňka Hornofa a Bohumila Malotína.
Písemnosti Ladislava Kaizla zpracovala Renáta Jakešová, zrevidovala, úvod a soupis napsala Eva Bílková ml.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace