Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kálalová-di Lotti Vlasta

Vyhledávání:
Vlasta Kálalová-di Lotti  
(1896-1971)


Narodila se 26. 10. 1896 v Bernarticích u Tábora, zemřela 15. 2. 1971 v Písku.
Studovala medicínu a orientální jazyky (arabštinu, turečtinu, perštinu) na Univerzitě Karlově. Promovala v roce 1922, získala titul MUDr. Krátce pracovala v nemocnici v Lounech a na chirurgické klinice v Brně. V roce 1924 odjela do Cařihradu a pracovala na cařihradské gynekologické klinice. Poté odjela roku 1925 do Bagdádu, kde s malými přestávkami pobývala do roku 1932. V Bagdádu založila soukromou nemocnici. Pracovala v oboru tropických a subtropických nemocí (např. v časopise Praktický lékař byla otištěna její přednáška O chorobách a zdravotních poměrech v Iráku). Její výzkum měl vytvořit základnu pro stolici tohoto oboru na některé z československých lékařských fakult. Vedle toho se např. věnovala sběru přírodnin pro Národní muzeum, zasílala fotografie, které byly uveřejněny v časopise Světozor.
V roce 1927 se provdala za Itala Giorgia Silvia di Lotti. V roce 1932 se fyzicky značně vyčerpaná vrátila zpět do vlasti. Začala se věnovat literární činnosti, vznikly práce U krbů nad Bosporem, Od Bosporu k Tigridu, Cařihradské a bagdádské kapitoly. V roce 1936 začala pracovat v Československém červeném kříži.
Po 2. světové válce cestovala - navštívila USA (účastnila se mezinárodního kongresu žen), Norsko (překládala práce norské spisovatelky Ingeborg Refling Hagenové), SSSR, Itálii. Působila v pražské Všeobecné nemocnici na chirurgické klinice.
Mezi její přátele patřili např. sourozenci Tauerovi - Marie Tauerová (sochařka a spisovatelka) a Felix Tauer (orientalista), spisovatel Jindřich Šimon Baar. Pokračovatelem v práci, kterou započala v Bagdádu, se stal docent lékařské fakulty v Plzni MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka.
Životní osudy MUDr. Vlasty Kálalové-di Lottiové zachytila ve své románové práci Doktorka z domu Trubačů Ilona Borská.
Fragment písemné pozůstalosti Vlasty Kálalové-di Lottiové tvoří zejména: rukopisy vlastní (práce přes Bospor k Tigridu, ke které se zachoval i výtvarný doprovod - varia), rukopisy cizí (vzpomínková práce Marie Tauerové), tisky - týkající se Orientu, osobnosti V. Kálalové, dále velké množství fotografií - převážně z pobytu v Iráku.
Fragment písemné pozůstalosti Vlasty Kálalové-di Lottiové je uložen ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 82/56 a 49/59, zahrnuje období 1923 – 1978.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace