Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kabeš Petr

Vyhledávání:
Petr Kabeš
(1941-2005)


Narodil se roku 1941 v rodině bankovního úředníka v Pardubicích, kde v roce 1958 maturoval na místní jedenáctiletce. Zemřel roku 2005 v Praze. Vystudoval politickou ekonomii na VŠE v Praze (1963). Patří k básnické generaci, která vstupovala na literární scénu na přelomu 50. a 60. let. Publikoval v Kultuře, Hostu do domu, Plameni, Literárních novinách, Tváři, Orientaci, Literárních listech aj. První dvě knížky reflexivní lyriky ukazovaly Kabeše jako básníka bohaté individuální obraznosti (Čáry na dlani, 1961, Zahrady na boso, 1963). Počínaje sbírkou Mrtvá sezona začíná záměrně nad touto ideologickou lyričností převažovat autorovo směrování k radikálnímu experimentu, což vrcholí s názorovým souzněním s evropským existencionalismem 60. let (Odklad krajiny, 1970; Obyvatelná těla, 1976, Skanseny, 1981, Pěší věc, 1985). Autor zde pracuje s literární koláží, umožňující mu přiblížit se k sémiotickému labyrintu jazyka 20. století. Metaforicky vévodí skeptické reflexe a mnohdy až apokalyptická atmosféra.
Po ukončení studií působil v řadě civilních zaměstnání, jako zaměstnanec Čs. spisovatele řídil od roku 1966 literární měsíčník Sešity pro mladou literaturu (posléze Sešity a od září 1968 Sešity pro literaturu a diskusi), které odrážely dobové názory mladé generace, toužící po volnějším uměleckém vyjádření. V letech normalizace v roce 1969 byl časopis úředně zastaven. Od roku 1971 byl Kabeš zaměstnán jako plavčík, výčepní, noční hlídač, naposledy jako pozorovatel počasí na meteorologické observatoři na Milešovce, odkud byl po podpisu Charty 77 propuštěn. Člen SČS a SČN. Od roku 1972 byl v invalidním důchodu. Časopisecky rovněž publikoval verše pro děti a překlady z francouzské a německé poezie. Po skartaci sbírky Odklad krajiny bylo zakázáno i televizní pásmo dokumentů o olšanských hřbitovech Nekropolis Pragensis.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví jsou z jeho poměrně bohatého díla uloženy pouze rukopisy a pracovní materiály básnických sbírek Obyvatelná těla (strojopis z roku 1974) a Skanseny (strojopis z roku 1977). Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1995. Rukopisy jsou uloženy v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 106/84, 83/86 a 15/98.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace