Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kalbáč Václav

Vyhledávání:
Václav Kalbáč
(1835-1910)


Narodil se 10. 5. 1835 v Třebohosticích u Strakonic, zemřel 24. 10. 1910 v Praze. Básník, překladatel.
Po absolvování základní školní docházky v Zadních Zborovicích u Strakonic začal v roce 1848 navštěvovat gymnázium v Písku. Studia v roce 1852 po smrti svého otce přerušil a odešel do Prahy, kde se stal účetním Matice lidu, vydávající českou beletristickou tvorbu.
Své básně a překlady z francouzštiny, srbochorvatštiny a polštiny začal publikovat již v 50. letech v Lumíru, později i v dalších časopisech. V letech 1888 - 1889 redigoval Pražské večerní noviny.
Zemřel ve velmi nuzných poměrech. Těžiště jeho práce spočívá v překladatelské práci. Známy jsou překlady francouzských klasicistických dramat - Racinovy Andromachy a Corneillova Cida. Beaumarchaisova Figarova svatba se v jeho překladu hrála v Národním divadle až do první světové války.
Fragment osobního fondu Václava Kalbáče obsahuje především soubor rukopisů vlastních (básnická tvorba), je doplněn několika jednotlivinami korespondence vlastní.
Písemnosti získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod přírůstkovými čísly 1929 a 5/68. Fond zpracoval Vladimír Hellmuth-Brauner, zrevidovala a soupis sestavila Magdaléna Šrůtová (při psaní úvodu vycházela z hesla v Lexikonu české literatury). Fond je uložen ve třech archivních kartónech, zahrnuje období 1903 - 1910.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace