Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kapp Otto

Vyhledávání:
Otto Kapp
(1889-1982)


Narodil se 3. 11. 1889 v Napajedlích, zemřel 18. 8. 1982 v Praze.
Národohospodář, odborný spisovatel, překladatel.
Pocházel z rodiny obchodníka, navštěvoval základní školu ve svém rodišti, potom reálné gymnázium v Holešově (maturita 1905). Techniku (obor elektrotechnický) vystudoval ve Vídni a v Brně (promoce 1912). V roce 1937 byl jmenován doktorem technických věd na Vysoké škole technické v Praze.
Do konce 1. světové války působil jako inženýr u námořnictva v Pule, v Terstu a v Rjece. Pak se stal úředníkem referátu veřejných prací v Bratislavě, kde vykonával zejména projekční práce při elektrifikaci Slovenska. Poté byl v letech 1921 - 1932 prvním tajemníkem Ústředního sdružení slovenského průmyslu a tajemníkem Svazu dolů a hutí na Slovensku. Byl i ředitelem Slovenského důlního revíru a v letech 1941 - 1945 hlavním správcem Státních důlních a hutnických závodů na Slovensku. Zapojil se do Slovenského národního povstání v roce 1944. Po 2. světové válce se stal nejprve vedoucím oddělení dolů na Pověřenictvu průmyslu a obchodu, potom v letech 1947 - 1951 vedoucím obchodního odboru národního podniku Československé doly v Praze. Jako důchodce ještě pracoval v Krajském ústavu národního zdraví v Praze.
Zabýval se otázkami národohospodářskými, sociálním zákonodárstvím, dopravní politikou a skoro dvacet let byl členem Ústřední rady železniční. Napsal asi sto studií, článků a přednášek, které publikoval v časopisech Hospodářská politika, Hospodářské rozhledy, Prúdy, Hospodářský archiv, Obzor národohospodářský, Nový svět aj. Zajímal se rovněž o numismatiku a antropologii a byl členem mnoha spolků (Masarykova akademie práce, Učená společnost Šafaříkova, Matice slovenská, Slovanský ústav atd.). Napsal mnoho satirických básní, povídek a scének. Nezanedbatelná je i jeho činnost překladatelská (tlumočil do němčiny díla Karla Havlíčka Borovského, Viktora Dyka aj.). Stýkal se s Jaroslavem Vrchlickým, Karlem Čapkem, Olgou Scheinpflugovou, Viktorem Dykem, později s Václavem Lacinou.
Byl ženatý a s manželkou Karlou roz. Spěvákovou měli dceru Alenu provd. Ortovou.
Osobní archivní fond Otto Kappa je fragmentem. Zachovalo se jen několik dokladů a korespondence (např. Albert Pražák), nejdůležitější částí fondu jsou vlastní rukopisy. Zde je kromě veršů, povídek, scének a překladů zajímavé zvláště jeho pokračování Havlíčkova Křtu svatého Vladimíra. Je zde i několik cizích rukopisů (mj. Jaroslav Vrchlický, Viktor Dyk) a otisků jeho odborných prací.
Osobní fond Otto Kappa získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1985 (č. př. 17/85). Je uložen ve dvou archivních kartonech. Datované písemnosti pocházejí z let 1925 - 1981, přičemž některé nedatované materiály jsou nepochybně starší (např. rukopis Jaroslava Vrchlického, který zemřel roku 1912).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace