Literární archiv Památníku národního písemnictví - Karásek Josef

Vyhledávání:
Josef Karásek
(1868-1916)


Narodil se 2. června 1868 v Miletíně, zemřel 2. července 1916 ve Vídni.
Vystudoval gymnázium v Jičíně, potom filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a vídeňské univerzity. Po studiích podnikl ještě několik cest, aby si doplnil vzdělání (Polsko, Srbsko, Itálie). Působil jako vychovatel v několika šlechtických rodinách, jako novinář a činitel krajanského hnutí Čechů ve Vídni. Doktorát filozofie obhájil roku 1893, brzy na to se oženil s učitelkou Melánií Horovou, která mu byla po celý život dobrou spolupracovnicí, sama překládala díla českých autorů do němčiny a po Karáskově smrti střežila jeho odkaz.
Josef Karásek byl často nemocný, měl tuberkulózu, na kterou nakonec zemřel. Od r.1913 byl dopisujícím členem Královské české společnosti nauk.
Karáskovo dílo je velmi rozsáhlé. Věnoval se českým i slovanským literárním dějinám, srovnávacímu jazykozpytu, ale i slovanskému národopisu, lidovému divadlu a krajanskému hnutí. Shromáždil opisy korespondence Karla Jaromíra Erbena, ale edici již nedokončil.
Životopis a podrobná bibliografie Josefa Karáska je zpracována v díle J. K. Doležala: Dr. Josef Karásek (Vídeň 1926).
Písemnosti Josefa Karáska věnovala jeho manželka Národnímu muzeu v Praze, odkud byly delimitovány do literárního archivu Památníku národního písemnictví. Fond obsahuje převážně jeho korespondenci. Tvoří dopisy přátel, krajanů a spolužáků (např. J. Doležal-Pojezdný, I. Hošťálek, J. Lelek, A. Mádl, J. Z. Raušar, J. Vomočil, B. Vybíral), dále jsou zastoupeni výtvarní umělci (L. Kuba), spisovatelé (J. Holeček, F. A. Hora, V. K. Jeřábek, J.    Karásek ze Lvovic, J. V. Klíma, F. Kvapil, V. Mrštík, F. S. Procházka, J. Vrchlický), novináři (V. A. Crha, J. Pelcl) a především čeští i zahraniční jazykovědci (F. Bílý, A. Černý, V. A. Francev, M. Hýsek, V. Jagič, J. Jakubec, A. Jensen, K. Jireček, F. Menčík, A. Muka, M.    Murko, A. Novák, F. Pastrnek, Jiří Polívka, P. Selver, D. Prohaska, A. Truhlář, J.    Voborník, Č. Zíbrt) atd. Řada z nich psala po jeho smrti často i jeho manželce.
Mezi cizí korespondencí je uložen i jeden dopis K. J. Erbena. Erbenovské materiály tvoří také převážnou část rukopisů a výstřižků tohoto fondu.
Literární pozůstalost Josefa Karáska je zachována v podstatné části (chybí jen doklady a vlastní rukopisy). Je uložena v šestnácti archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 150 a 349/36 a zahrnuje časové období 1855 - 1934.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace