Literární archiv Památníku národního písemnictví - Karáskova galerie

Vyhledávání:
Karáskova galerie
(Sbírka korespondence a rukopisů)

Archivní část nepatří k neranějším celkům Karáskovy galerie. Jiří Karásek ze Lvovic tvořil svou soukromou sbírku především s úmyslem vytvořit pražský grafický kabinet. Soustředil proto svůj sběratelský zájem na oblast výtvarnou - na kresby a grafiku. Sbíral sice i autografy a drobné archiválie, ale tuto sbírku považoval až za druhořadou.
V roce 1924, kdy daroval výsledky svého sběratelského úsilí Československé obci sokolské, či spíše v roce 1925, kdy byla Karáskova galerie instalována v paláci Michny z Vacínova, přešel veškerý Karáskův zájem - dříve věnovaný především činnosti literární - jen a jen na galerii. To, myslím, bylo příčinou, proč se z výtvarné sbírky stala sbírka s širokou zájmovou oblastí (knihy, časopisy, mapy, plakáty, hudebniny, výstřižky atd.).
Jednou takovou oblastí bylo právě sbírání korespondence, rukopisů, autogramů a fotografií. Stálými dary a částí Karáskovy korespondence, která se týká galerie, vznikla sbírka čítající nyní asi 13 560 archivních jednotek. Svou rozmanitostí i obsahem odpovídá tento celek záměru, s kterým byl budován: shromažďovat dokumenty o lidech jakkoli činných a významných v oblasti kultury. I když význam mnohých z nich byl pouze dobový, je přece jen tato sbírka dokladem společenského a kulturního života konce minulého a začátku tohoto století.
Významnou část tvoří vzájemná korespondence Jiřího Karáska a polského malíře Wlastimila Hofmana; kromě této je zde ve větším množství korespondence Františka Bílka, Zdenky Braunerové, Witolda Bunikiewicze, Terézy Dubrovské, Josefa Fanty, J. B. Foerstera, Ignáta Herrmanna, Emanuela Janského, Růženy Jesenské, Františka Koblihy, Jana Konůpka, Václava Kršky, Otakara Kubína, Arnošt a Procházky, Stanislava Przybyszewského, F. X. Šaldy, Otakara Štorch-Mariena, Maxe Švabinského aj. V množství nejrůznějších rukopisů najdeme i rukopis Hálkův, Havlíčkův a Tylův.
Sbírka korespondence a rukopisů Karáskovy galerie je uložena v 24 archivních kartónech a umístěna v literárním archivu Památníku národního písemnictví. Patří k ní ještě pozůstalosti Jana Vojtěcha Hellicha a Vácslava Svobody-Minického, které budou zpracovány samostatně a nejsou tedy v soupisu zahrnuty. Pozůstalost Jiřího Karáska je dosud v majetku paní Marie Lipanské.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace