Literární archiv Památníku národního písemnictví - Katz Leopold

Vyhledávání:
Leopold Katz
(1854-1927)

Narodil se 29. září 1854 v Jistebnici, zemřel 19. ledna 1927 v Praze. Vystudoval gymnázium v  Táboře a práva v  Praze, studia dokončil roku 1881. V roce 1885 se usadil jako advokát v  Praze a působil zde až do smrti.
Již jako student objevil v roce 1872 ve farním Archivu jistebnickém husitský kancionál z první poloviny 15. století, který je nyní uložen v knihovně Národního muzea. Byl též literárně činný, do Památek archeologických napsal monografii rodné Jistebnice.
Leopold Katz proslul jako mecenáš a přítel výtvarného umění, shromáždil velké umělecké sbírky. Cenná díla českých mistrů odkázal Moderní galerii, v    jejímž kuratoriu zasedal. Při České akademii věd a umění zřídil Katzův fond pro ceny výtvarným umělcům na paměť svého syna Jiřího (zemřel r. 1914).
Stýkal se s předními českými umělci všech oborů a také, jak vyplývá z dochované korespondence, je zastupoval v právních záležitostech. Jeho písemná pozůstalost se skládá hlavně z korespondence s významnými soudobými výtvarnými umělci, jako byli Vojtěch Hynais, Bohumil Kafka, Alfons Mucha, Josef V. Myslbek, Jakub Obrovský, Stanislav Sucharda, Otakar Španiel, Jan Štursa, Max Švabinský a jiní. K    jeho přátelům patřili i skladatel Leoš Janáček a Oskar Nedbal, cestovatelé Josef Kořenský, E. Stanko Vráz, spisovatelé Alois Jirásek, Karel V. Rais a Zikmund Winter. Jsou zachovány i dopisy Courths-Mahlerové a Karla Maye.
V Katzově pozůstalosti je zachován i fragment pozůstalosti jeho synovce JUDr. Viktora Katze, vrchního poštovního rady a významného numismatika. Tvoří ho převážně kondolenční dopisy k úmrtí strýce.
Fragment písemné pozůstalosti JUDr. Leopolda Katze získal literární archiv Národního muzea, odkud byl převeden do literárního archivu Památníku národního písemnictví. Pozůstalost je založena ve 4 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v    rozmezí 329/40 – 58/82. Zahrnuje období 1848, 1870 – 1933.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace